Aktualności

Nowa publikacja o dronach Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie

„Podręcznik użytkownika BSP. Zasady wykonywania lotów VLOS” – to nowa publikacja przydatna w kształceniu studentów.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie w weekendy

Nowość na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie. Uruchomiono studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne w trybie weekendowym.

Uczelnia pozyskała fundusze dla studentów na wymianę międzynarodową Erasmus +

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła do realizacji kolejny projekt PWSZ w Nysie - w ramach programu PO WER na rok 2020 pt. „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Projekty inżynierskie studentów architektury PWSZ w Nysie

Studenci architektury przystąpili do obrony prac inżynierskich. Nowi inżynierowie opracowali ciekawe projekty architektoniczne.

Egzaminy dyplomowe na kierunku pielęgniarstwo w dobie pandemii
W dniach od 6 do 10 lipca 2020 roku, na Wydziale Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo, odbył się teoretyczny egzamin dyplomowy...
Filologia angielska – nauczyciel lub tłumacz w biznesie

Na temat perspektyw zawodowych absolwentów anglistyki kończących PWSZ w Nysie w wywiadzie z dr Aliną Bryll, wykładowcą Wydziału Neofilologii.

Zmarł dr hab. Piotr Baron

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 lipca 2020 roku zmarł
dr hab. Piotr Baron,
prof. PWSZ w Nysie
 

Finanse i rachunkowość – staże i praktyczne kształcenie

Nowe staże i szkolenia dla studentów finansów i rachunkowości w ramach programu POWER 3.1 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Trwają egzaminy na Wydziale Nauk Technicznych PWSZ w Nysie

Kolejne egzaminy dyplomowe odbyły się na kierunkach informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Recitale dyplomowe studentów instrumentalistyki Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie

Egzamin dyplomowy, który ma formę recitalu – koncertu przed publicznością, jest dużym wyzwaniem dla studentów ostatniego roku specjalności instrumentalistyka i wokalistyka jazzowa

Certyfikaty ekonomiczne dla studentów finansów i rachunkowości

Studenci podeszli do certyfikowanego egzaminu EBC*L. To potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata.

Filologia germańska w czasie pandemii

Opinie studentów i wykładowców Wydziału Neofilologii na temat kształcenia online.

Finanse i rachunkowość – staże i praktyczne kształcenie

Nowe staże i szkolenia dla studentów finansów i rachunkowości w ramach programu POWER 3.1 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

W Tobie pokładam nadzieję - Baba Yetu (Ojcze nasz)

Utwór z dedykacją dla prof. Piotra Barona, Dziekana Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie. Jesteśmy z Tobą Panie Profesorze!

PWSZ w Nysie - rozwój nastawiony na doskonalenie jakości kształcenia

Praktyczny charakter kształcenia, nowoczesna infrastruktura oraz indywidualne podejście do studenta. Nyska Uczelnia prowadzi rekrutację na studia.

Prof. Przemysław Malinowski wybrany na Rektora PWSZ w Nysie na lata 2020-2024

Wybory na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie kadencji 2020-2024 odbyły się w dniu 25 maja 2020r.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik