Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

„Kobiety Sukcesu”– otwarta debata w PWSZ w  Nysie

Uświadomienie studentkom i studentom, że kobiety mogą piastować ważne stanowiska i spełniać swoje zawodowe aspiracje - to główny cel spotkania, które odbyło się w czwartek, 10 kwietnia, w Sali Senatu PWSZ w Nysie. W debacie pod nazwą „Kobiety Sukcesu” wzięły udział: Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska, Burmistrz Nysy Jolanta Barska, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Irena Doroszkiewicz, Prezes Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszyńska, właścicielka sieci sklepów spożywczych Bożena Polakowska oraz była prezes Cukrów Nyskich, a obecnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nysie Stanisława Miza. Panie podzieliły się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami ze studentami PWSZ w Nysie.

Spotkanie miało charakter otwarty i mogli w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani tematem. Debatę moderowała studentka Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sandra Złośnik.

Zaproszone do udziału w dyskusji panie oraz licznie przybyłych do Sali Senatu nauczycieli akademickich i studentów PWSZ w Nysie powitała JM Rektor prof. Zofia Wilimowska.

Kluczową część debaty stanowiły rozważania pań nad tematami zaproponowanymi przez prowadzącą spotkanie Sandrę Złośnik. Dyskusję rozpoczęto od tematu dotyczącego reakcji otoczenia na wiadomość o ich awansie zawodowym i rozpoczęciu pełnienia ważnych funkcji kierowniczych. Ponadto rozmawiano o trudnościach związanych z podejmowaniem ważnych decyzji, przy okazji poruszona została także kwestia roli i miejsca kobiecej intuicji we współczesnym zarządzaniu. Była też mowa o polityce łączenia życia zawodowego z rodzinnym oraz sposobach na pozytywne odreagowanie stresu. Dodatkowo, na zakończenie spotkania padły pytania ze strony publiczności. Słuchacze zainteresowani byli m.in. początkami kariery zawodowej uczestniczek debaty, a co za tym idzie różnego rodzaju trudnościami i niespodziankami, które napotkały na początku swojej drogi zawodowej. Prelegentki poproszono także, o odpowiedź na pytanie czy na swoich zastępców, czy też współpracowników dobierają sobie kobiety, czy jednak mężczyzn.

Panie w czasie dyskusji przedstawiły swoje stanowiska w tych kluczowych kwestiach.

Prof. Zofia Wilimowska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, stwierdziła, że kobieta pełniąca funkcję rektora Uczelni jest czymś zupełnie naturalnym. W środowisku naukowym kwestia płci nie ma żadnego znaczenia, stąd nikogo nie dziwił fakt, że to właśnie kobieta, a nie mężczyzna będzie stała na czele nyskiej Alma Mater. Pani Rektor wskazywała na to, że kobiety kierują się intuicją, która najczęściej ich nie zawodzi. Tłumaczyła, że jest to szósty zmysł, zdolność przewidywania skutków. Natomiast tym, co może przeszkadzać kobietom w zarządzaniu jest ich emocjonalność. Prof. Wilimowska podkreśliła, że kobiety cechuje ogromna wrażliwość społeczna. Co istotne, zwróciła uwagę, że piastowanie wysokich stanowisk wiąże się z systemem zadaniowym, a co za tym idzie nienormowanym czasem pracy i licznymi wyrzeczeniami. Pogodzenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi, wymaga dużo siły i determinacji, a czasem, pomimo włożonego wysiłku, okazuję się to niemożliwe.

Natomiast, jeśli chodzi o osoby, z którymi Rektor na co dzień współpracuje to są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Profesor Zofia Wilimowska podpowiedziała studentom, że ważne jest aby wyznaczać sobie cele i dążyć do ich realizacji. Systematyczna i rzetelna praca jest drogą do sukcesu.

Jolanta Barska, Burmistrz Nysy, podkreśliła, że w pracy wiele wymaga od samej siebie. Z uśmiechem na twarzy przypomniała, jak w roku 2006 (przed wyborami) urzędnicy mówili, że „jak Barska zostanie burmistrzem to pracownicy do nocy nie wyjdą z urzędu”. Rzeczywistość jest jednak inna, normalna. Jolanta Barska uważa, że ma umiejętność wykonywania tylko jednej rzeczy dobrze, więc całkowicie oddała się pracy. Swój zawodowy dzień zaczyna o 4.30 i kończy o 21.30. Natomiast kiedy odpoczywa, to też myśli o pracy. W dyskusji kilkakrotnie powtarzała, że podziwia kobiety godzące pracę zawodową z życiem rodzinnym. Sama jednak rodziny nigdy nie założyła. Podsumowała, że gdyby ją miała może nigdy na bycie burmistrzem by się nie zdecydowała. Pani Jolanta Barska przyznała, że stara się by w Gminie stwarzać równe szanse rozwoju zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Burmistrz Barska przyznała, że niezwykle trudno jej kierować się kobiecą intuicją. Decyzje, które podejmuje na co dzień w swojej pracy muszą być zgodne z prawem. Jedynie podejmując decyzje polityczne mogła kierować się kobiecą intuicją.

Jolanta Barska uważa, że człowiek jest jak dobra inwestycja i nie lubi stwierdzenia „kobiety sukcesu”, bo są „ludzie sukcesu”.

Insp. Irena Doroszkiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, która jak mogłoby się wydawać reprezentuje typowo męski zawód (policjant), stwierdziła, że kiedy była Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku wiele osób spoza środowiska było zaskoczonych, że to kobieta będzie kierować policjantami, współpracownicy nie wykazywali jednak zdziwienia. Przyznała, że podwładni oczekiwali od niej szybkich i konsekwentnych decyzji i takie otrzymywali. W Opolu jest podobnie. To dowodzi, że styl zarządzania zależy od osobowości a nie od płci. Pani Komendant, po wysłuchaniu wypowiedzi innych pań, żartobliwie stwierdziła, że jest  „facetem”, gdyż łzy i prośby nie mają wpływu na jej decyzje. Stanowczo stwierdziła, że w pracy zawodowej nie kieruje się emocjami, ani kobiecą intuicją. Dla niej ważne są fakty i prawo.

Pani insp. Doroszkiewicz kilkukrotnie wskazywała, że w zarządzaniu ważna jest osobowość, a nie płeć. Jednocześnie przyznała, że wydając decyzje służbowe kobiety używają łagodniejszych słów.

Pani Komendant zwróciła także uwagę na fakt, że jest jedyną w naszym kraju policjantką piastującą stanowisko Komendanta Wojewódzkiego. Jednak funkcję zastępców Komendanta piastuje w Polsce już pięć kobiet i przyznała, że jako kobieta jest z tego dumna.

Pani Komendant przyznała również, że ma słabość do „błyskotek” oraz lubi gotować i piec ciasta. To sprawia jej przyjemność i relaksuje ją. Z drugiej strony, życia bez pracy w Policji sobie nie wyobraża.

Pani Komendant w swoich wypowiedziach, zachęcała do podejmowania działań przez kobiety i dążenia do celu. Podpowiadając studentkom stwierdzała, że potrzeba odwagi by osiągnąć sukces. Przypomniała, przy okazji, że sama od dziecka chciała zostać policjantką, pokonując po drodze wiele przeszkód.

Urszula Ciołeszyńska, Prezes Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet, od dziesięciu lat prowadzi własną firmę. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła pracując w korporacji i administracji. Przez wszystkie lata kariery zawodowej nie odczuła, żeby musiała jako kobieta coś udowadniać mężczyznom. Wręcz przeciwnie, stwierdziła, że kobiety zarządzają podobnie, jak mężczyźni. Sposób zarządzania to kwestia osobowości, nie płci. Pani Prezes potwierdziła tezę insp. Ireny Doroszkiewicz, że w obecnych czasach kobiety są bardzo skromne, a do mądrego i rzetelnego zarządzania niezbędna jest odwaga. Tym samym Urszula Ciołeszyńska wyszła z inicjatywą zapoczątkowania w Nysie działalności Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet, która ma na celu wspieranie kobiet w działaniu.

Bożena Polakowska, właścicielka sieci sklepów spożywczych, przekonywała, że są różnice w stylu zarządzania przez kobiety i mężczyzn. To zupełnie inne struktury charakterów, osobowości i emocjonalności. Inne podejście do życia mają kobiety, a inne mężczyźni i to często przekłada się na życie zawodowe – mówiła. Pani Bożena przyznała, że decyzje zawodowe podejmuje kierując się intuicją. Rozmówczyni przyznała także, że w prowadzeniu biznesu pomaga jej rodzina, która zawsze ją wspiera i cieszy się z jej sukcesów. To bardzo ważne, bowiem prowadzenie własnego biznesu nie zawsze pozwala na poświęcanie odpowiedniej ilości czasu swoim najbliższym. To czasami jest demotywujące. Prowadzenie własnej firmy po prostu pochłania człowieka, niezależnie od płci. To powoduje, że nawet sny związane są z firmą, którą się zarządza – przestrzegała z uśmiechem słuchaczy Bożena Polakowska.

Stanisława Miza, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nysie, była prezes Cukrów Nyskich, opowiedziała słuchaczom o tym, jak otrzymała propozycję objęcia funkcji prezesa. Jak mówiła, jej otoczenie zawodowe uznało, że to odpowiednia osoba do pełnienia tej funkcji. Jednak byli i tacy (opowiadała Pani Stanisława), przede wszystkim spoza zakładu, którzy się dziwili, że to kobieta będzie zarządzać tak dużą firmą, która zatrudniała wówczas pół tysiąca pracowników. Byli mężczyźni, którzy bacznie przyglądali się mojej pracy – pewnie z obawy przed popełnieniem przeze mnie błędu. Błędów nie popełniała, ale Pani Stanisława przyznała, że nie był to dla niej łatwy czas ze względu na dużą odpowiedzialność i ogrom pracy. Pomimo tego zawsze starała się znaleźć czas dla najbliższych.

Wykorzystując swoje bogate doświadczenie Pani Stanisława Miza radziła aby każdy problem spokojnie przemyśleć, a najlepiej rozwiązać go następnego dnia – po przespanej nocy. Zaapelowała także do studentek, aby nie bały się łączyć życia rodzinnego, w tym wychowywania dzieci, z realizacją swoich marzeń zawodowych.    

Studenci i nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie podczas tego wyjątkowego spotkania, poznali historię kariery zawodowej sześciu wyjątkowych kobiet. Usłyszeli też wiele cennych rad, które warto wykorzystać planując swoją karierę. W dyskusji padło wiele interesujących tez, które miały zachęcić kobiety do podejmowania intensywnych działań w życiu publicznym, gospodarczym i społecznym, spełniając jednocześnie swoje marzenia.

Na zakończenie uczestniczki debaty spotkały się z goszczącym w PWSZ w Nysie prof. Janem Miodkiem.   

Organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkanie, jednak tym razem pod nazwą „Ludzie Sukcesu”.

Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 16-04-2014

 

 
        
        
        
        
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK