Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 26-27.04.2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pn. "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)".

Konferencja organizowana jest we współpracy z Polsko-Indyjską Fundacją Edukacyjną IEEF wraz z jej partnerami z Polski, Indii i innych krajów UE oraz świata, a co za tym idzie udział reprezentantów z zagranicy będzie znaczący i ważny. Oprócz programu merytorycznego przewidziane są również rozmowy na temat współpracy edukacyjnej i biznesowej oraz wspólnych projektów, realizowanych z powodzeniem przez PWSZ w Nysie z jej partnerami zagranicznymi.

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla profesjonalnej debaty z udziałem ekspertów z całego świata w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz szans i zagrożeń, jakie ono z sobą niesie we współczesnym globalnym biznesie. Wynikają one m.in. z faktu pojawienia się niespotykanego jak dotąd ryzyka w dynamice tzw. "globalnej wioski", której jesteśmy mieszkańcami. Koncepcja suwerenności w różnych stronach świata zatacza coraz to większe kręgi, powstają granice, a polityki migracyjne stają się coraz bardziej restrykcyjne. Dlatego też zapraszamy środowisko akademickie do zaprezentowania swojego punktu widzenia, który mógłby wpłynąć na przyszłą dynamikę "globalnej wioski" i zminimalizować ryzyko w poszczególnych sektorach gospodarki.

PWSZ w Nysie to dynamiczna uczelnia o profilu praktycznym, stale dążąca do doskonałości w kształceniu akademickim, badaniach naukowych i do ugruntowania mocnej pozycji swoich absolwentów na globalnym rynku pracy. Planowana liczba uczestników konferencji to ponad 250 osób, które wezmą udział w: dyskusjach, prezentacjach, warsztatach i seminariach lub zgłoszą swoje prace do publikacji. Wszystkie zatwierdzone przez Komitet Naukowy konferencji referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Więcej: www.businessrisk.pwsz.nysa.pl

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK