Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 26-27.04.2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pn. "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)".

Konferencja organizowana jest we współpracy z Polsko-Indyjską Fundacją Edukacyjną IEEF wraz z jej partnerami z Polski, Indii i innych krajów UE oraz świata, a co za tym idzie udział reprezentantów z zagranicy będzie znaczący i ważny. Oprócz programu merytorycznego przewidziane są również rozmowy na temat współpracy edukacyjnej i biznesowej oraz wspólnych projektów, realizowanych z powodzeniem przez PWSZ w Nysie z jej partnerami zagranicznymi.

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla profesjonalnej debaty z udziałem ekspertów z całego świata w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz szans i zagrożeń, jakie ono z sobą niesie we współczesnym globalnym biznesie. Wynikają one m.in. z faktu pojawienia się niespotykanego jak dotąd ryzyka w dynamice tzw. "globalnej wioski", której jesteśmy mieszkańcami. Koncepcja suwerenności w różnych stronach świata zatacza coraz to większe kręgi, powstają granice, a polityki migracyjne stają się coraz bardziej restrykcyjne. Dlatego też zapraszamy środowisko akademickie do zaprezentowania swojego punktu widzenia, który mógłby wpłynąć na przyszłą dynamikę "globalnej wioski" i zminimalizować ryzyko w poszczególnych sektorach gospodarki.

PWSZ w Nysie to dynamiczna uczelnia o profilu praktycznym, stale dążąca do doskonałości w kształceniu akademickim, badaniach naukowych i do ugruntowania mocnej pozycji swoich absolwentów na globalnym rynku pracy. Planowana liczba uczestników konferencji to ponad 250 osób, które wezmą udział w: dyskusjach, prezentacjach, warsztatach i seminariach lub zgłoszą swoje prace do publikacji. Wszystkie zatwierdzone przez Komitet Naukowy konferencji referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Więcej: www.businessrisk.pwsz.nysa.pl

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik