Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Umowa o współpracy z firmą HLT Sp. z o.o.

Dnia 9 lutego została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, reprezentowaną przez Rektora - prof. Przemysława Malinowskiego a firmą HLT z siedzibą w Głuchołazach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Janusza Górę oraz Członka Zarządu - Pana Sławomira Różewicza.

Celem współpracy jest obustronny transfer wiedzy poprzez organizację, w ramach Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, konferencji, spotkań, szkoleń o charakterze innowacyjnym związanych z branżą firmy, opracowanie i wdrażanie nowych technologii oraz modernizacja istniejących.

Firma HLT Sp. z o.o. istnieje od 1996 roku i ma swoją ugruntowaną pozycję na rynku. Jest liderem w branży oświetlenia do mebli i wnętrz. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji nowoczesnych systemów oświetleniowych do różnych przestrzeni. Firma stawia na ciągły rozwój i doskonalenie, a jej produkty posiadają certyfikaty, gwarantujące wysoką jakość.

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK