Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Zapraszamy na wykład otwarty w realizowany ramach NZB

Wykład pt. "Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm - BIG IM (rola informacji gospodarczej w biznesie, weryfikacja kontrahentów, odzyskiwanie długów)" - poprowadzi Pan Jarosław Jezierski, wykładowca programu NZB, poprzednio Kierownik CIG Telemarketing (Centrum Informacji Gospodarczej) działającego na rzecz BIG InfoMonitor.

Prelekcja będzie miała miejsce w czwartek, 9 marca 2017 r. w budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, przy ul. Chodowieckiego 4, w godzinach 13:00 - 14:30, w sali 1.

Wykład skierowany jest do studentów oraz społeczności lokalnej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, szczególnie młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Wykład jest jedną z form współpracy Instytutu Finansów w ramach programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem".

W tym samym dniu, w budynku przy ul Chodowieckiego 4, w godzinach od 13:00 do 14:30, w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem uruchomiona zostanie "Strefa NZB", w której pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji będą udzielać porad z zakresu ubezpieczeń niezbędnych przy prowadzeniu własnej firmy oraz obsługi Platformy Usług Elektronicznych.

Gwarantujemy miłą atmosferę i słodki poczęstunek.

Adriana Halikowska
Instytut Finansów

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK