Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line organizowanym przez Elsevier Polska "Zaczytani po uszy w bazie ScienceDirect". Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim 21 lutego o godzinie 10:00.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • omówienie zasobów bazy ScienceDirect;
  • strategie wyszukiwania - proste i złożone;
  • demonstracja on-line.

Podczas szkolenia będzie również możliwość zadania pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.

Aby wziąć udział w szkoleniu, proszę się zarejestrować tutaj:

Rejestracja
Następnym planowanym szkoleniem jest "Zgłaszanie czasopism do bazy Scopus krok po kroku". Szkolenie odbędzie się
27 lutego o godzinie 10:00.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • struktura i zasoby bazy Scopus;
  • jak zgłosić czasopismo do bazy Scopus;
  • jak wygląda proces oceny czasopisma;
  • kryteria oceny i wymogi stawiane czasopismom;
  • usługa wstępnej oceny czasopisma.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o rejestrację tutaj:

Rejestracja


W razie jakichkolwiek problemów z połączeniem, instalacją dodatku itd. prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Informacji Naukowej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Więcej: http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK