Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

„Procedura i kalendarium uchwalania budżetu gminy na przykładzie
Gminy Miejsko-Wiejskiej Nysa”

26 stycznia 2017 r. z inicjatywy dr inż. Zbigniewa Kulasa oraz Studenckiego Koła Naukowego ,,BONUS” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyło się spotkanie ze Skarbnikiem Gminy Nysa Panem mgr. Marianem Lisoniem. W spotkaniu udział wzięli studenci II roku finansów i rachunkowości oraz studenci IV roku architektury w ramach zajęć z przedmiotu ,,Ekonomika procesu inwestycyjnego”.

Pan Marian Lisoń przedstawił studentom główne założenia związane z uchwalaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrócił uwagę na najistotniejsze sprawy jakimi muszą kierować się podczas jego tworzenia. Omówił poszczególne fazy jego budowy. Wyjaśnił na czym polega procedura i kalendarium uchwalania budżetu gminy, wskazał cele i zadania, które gmina realizuje poprzez budżet. Przybliżył studentom charakter i specyfikę Gminy Nysa.

Dziękujemy Panu Marianowi Lisoniowi za interesujący wykład.

Halina Michalec
Kamil Krzympiec

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK