Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Podpisanie porozumienia o współpracy

16 marca Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzata Pliszka podpisali program współpracy na kolejny rok.

W 2006 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawarły porozumienie o współpracy. Na mocy tego porozumienia obie jednostki podejmują szereg działań, stawiając sobie za cel rozwój przyszłych kadr regionu. Co roku przedstawiciele jednostek opracowują szczegółowy program współpracy. Na rok 2017 partnerzy zaplanowali wiele wspólnych działań i inicjatyw. Główne z nich to: wspólna organizacja Targów Edukacji i Pracy oraz Targów Pracy ze specjalną strefą studencką; organizacja studiów podyplomowych i kursów dokształcających skierowanych do osób poszukujących zatrudnienia na lokalnym rynku pracy; wspólne działania na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w powiecie nyskim.

 
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK