Podpisanie porozumienia o współpracy

16 marca Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzata Pliszka podpisali program współpracy na kolejny rok.

W 2006 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawarły porozumienie o współpracy. Na mocy tego porozumienia obie jednostki podejmują szereg działań, stawiając sobie za cel rozwój przyszłych kadr regionu. Co roku przedstawiciele jednostek opracowują szczegółowy program współpracy. Na rok 2017 partnerzy zaplanowali wiele wspólnych działań i inicjatyw. Główne z nich to: wspólna organizacja Targów Edukacji i Pracy oraz Targów Pracy ze specjalną strefą studencką; organizacja studiów podyplomowych i kursów dokształcających skierowanych do osób poszukujących zatrudnienia na lokalnym rynku pracy; wspólne działania na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w powiecie nyskim.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik