Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Kolejni Partnerzy PWSZ w Nysie

11 maja zawarto kolejne umowy o współpracy. Nowymi partnerami naszej Uczelni zostały dwie firmy: Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c. z Nysy, który jest wiodącym producentem elektronicznych wag przemysłowych w Polsce oraz Zakład Informatyczno-Elektroniczny WOMAR s.c. z Wrocławia, specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu elektronicznych układów automatyki przemysłowej oraz układów pomiarowych. W imieniu naszej Uczelni umowy podpisał Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski, natomiast w imieniu obu firm podpis na umowach złożył ich współwłaściciel mgr inż. Wojciech Uszyński. Współpraca będzie dotyczyła wymiany doświadczeń, możliwości realizacji wspólnych projektów oraz wsparcia procesu dydaktycznego, głównie poprzez możliwość odbywania praktyk w obu firmach.

Podpisane umowy mają szczególny wymiar, zwłaszcza w przypadku firmy ZMPiUT z Nysy, która od dłuższego czasu współpracuje z PWSZ w Nysie przy wykonywaniu kolejnych prototypów elektronicznego ucha cieszącego się coraz większym zainteresowaniem na rynku.

dr inż. Piotr Chwastyk
Dyrektor RCTWiTI

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK