Grant z MNiSzW na organizację XIII NFN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje projekt na organizację XIII Nyskiego Festiwalu Nauki pod hasłem "Nauki techniczne - technologie przyszłości".

Podczas festiwalu popularyzować będziemy dynamicznie rozwijającą się dziedzinę nauk technicznych oraz zaawansowanych technologii. Festiwal, zgodnie z misją Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, realizuje ideę złotego trójkąta, tj. współpracy nauki z biznesem i otoczeniem społecznym, a szczególnie misję transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Festiwal to jedyne wydarzenie naukowe upowszechniające naukę na pograniczu polsko-czeskim województwa opolskiego. Wydarzenie o charakterze ponadregionalnym, w którym biorą udział mieszkańcy województwa opolskiego i dolnośląskiego, a ich największa liczba pochodzi z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.

Nyski Festiwal Nauki upowszechnia i promuje naukę oraz jej osiągnięcia poprzez organizowane warsztaty, wykłady, konferencje naukowe, seminaria naukowe, publikacje naukowe, rozpowszechnia wiedzę oraz popularyzuje kształcenie i edukację.

Do udziału w Nyskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 27-28 września, zapraszamy:

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • uczniów szkół gimnazjalnych,
  • uczniów szkół podstawowych,
  • słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • członków organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów,
  • mieszkańców gmin powiatu nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, kłodzkiego,
  • grupy zawodowe: nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik