Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Grant z MNiSzW na organizację XIII NFN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje projekt na organizację XIII Nyskiego Festiwalu Nauki pod hasłem "Nauki techniczne - technologie przyszłości".

Podczas festiwalu popularyzować będziemy dynamicznie rozwijającą się dziedzinę nauk technicznych oraz zaawansowanych technologii. Festiwal, zgodnie z misją Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, realizuje ideę złotego trójkąta, tj. współpracy nauki z biznesem i otoczeniem społecznym, a szczególnie misję transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Festiwal to jedyne wydarzenie naukowe upowszechniające naukę na pograniczu polsko-czeskim województwa opolskiego. Wydarzenie o charakterze ponadregionalnym, w którym biorą udział mieszkańcy województwa opolskiego i dolnośląskiego, a ich największa liczba pochodzi z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.

Nyski Festiwal Nauki upowszechnia i promuje naukę oraz jej osiągnięcia poprzez organizowane warsztaty, wykłady, konferencje naukowe, seminaria naukowe, publikacje naukowe, rozpowszechnia wiedzę oraz popularyzuje kształcenie i edukację.

Do udziału w Nyskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 27-28 września, zapraszamy:

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • uczniów szkół gimnazjalnych,
  • uczniów szkół podstawowych,
  • słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • członków organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów,
  • mieszkańców gmin powiatu nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, kłodzkiego,
  • grupy zawodowe: nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców.

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK