Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Wizyta partnerska z Universytetu w Pristinie

W dniach 24-27 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie gościliśmy pracowników z zaprzyjaźnionej uczelni partnerskiej - University of Pristina w Kosovie. (http://www.uni-pr.edu/Ballina.aspx?lang=en-US)

Skład delegacji

  • Prof. asc. dr. Naser Pajaziti - nauczyciel akademicki, profesor na Wydziale Edukacji i Filozofii,
  • Esat Kelmendi - Sekretarz generalny Uniwersytetu w Pristinie,
  • Labinot Hajdari - pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialny za wymianę kadry i studentów,
  • Armend Kastrati - Biuro finansowe uczelni,
  • Osman Sertolli - Biuro finansowe uczelni.

Wizyta zorganizowana została w ramach programu Erasmus+ z puli na wymianę kadry akademickiej i administracyjnej. Jej głównym celem było omówienie zasad realizacji programu Erasmus+, procedur i dokumentów związanych z realizacją programu.
Goście spotkali się z dr. inż. Mariuszem Kołosowskim - Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Nysie oraz mgr Anną Opałką - Kierownikiem Działu Kontaktów Zewnętrznych (Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+).
Partnerzy obejrzeli pracownie Instytutu Kosmetologii, Instytutu Architektury i Urbanistyki, Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz Centrum Konserwacji Zabytków. W trakcie spotkania omówiono ogólne zasady funkcjonowania Uczelni w Polsce oraz organizację rozliczeń finansowych w ramach PWSZ w Nysie.

W dniu 25 maja prof. Naser Pajaziti z Faculty of Education Uniwersytetu w Pristinie przeprowadził wykład pt. "Linguistic contacts of Albanian and Polish Language" dla studentów Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie.

Nasza Uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem studentów z Kosowa, którzy chętnie przyjeżdżają na swoje stypendia do Nysy, nabywając w ten sposób nowe kompetencje i uzupełniając swój proces dydaktyczny o doświadczenia międzynarodowe.
Planujemy, że program Erasmus+, który z sukcesem realizowany jest przez Uczelnie od dwóch lat, zbuduje podwaliny pod kolejne wspólne projekty edukacyjne i badawcze.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK