Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Wizyta studyjna w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" S.A.

W ubiegłym tygodniu studenci II roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w wizycie studyjnej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A. Grupa Azoty, której czterema filarami są Zakłady zlokalizowane w Tarnowie, Kędzierzynie, Policach i Puławach, jest największym w Polsce oraz czołowym w Europie koncernem chemicznym. Wizyty studyjne w zakładach przemysłowych są jednym z elementów kształcenia praktycznego na studiach inżynierskich realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Pozwalają one na zapoznanie się z procesami produkcyjnymi oraz realiami funkcjonowania firm. W ramach przedmiotów surowce i technologie przemysłowe oraz ekologia i zarządzanie środowiskowe studenci zapoznali się z instalacjami produkcyjnymi, a także pracą zakładowej oczyszczalni ścieków. Pracownicy Zakładów w profesjonalny sposób przedstawili przyszłym inżynierom specyfikę pracy wytwórni nawozów saletrzanych oraz procesy służące ochronie środowiska naturalnego.
Wizyty studyjne stanowią część składową "Programu pięciu dodatkowych kompetencji", przyjętego przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Od roku akademickiego 2017/2018 wszyscy studenci ostatniego roku studiów wezmą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych oraz wizytach w wiodących instytucjach i firmach. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.

 
        
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK