Wizyta studyjna w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" S.A.

W ubiegłym tygodniu studenci II roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uczestniczyli w wizycie studyjnej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A. Grupa Azoty, której czterema filarami są Zakłady zlokalizowane w Tarnowie, Kędzierzynie, Policach i Puławach, jest największym w Polsce oraz czołowym w Europie koncernem chemicznym. Wizyty studyjne w zakładach przemysłowych są jednym z elementów kształcenia praktycznego na studiach inżynierskich realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Pozwalają one na zapoznanie się z procesami produkcyjnymi oraz realiami funkcjonowania firm. W ramach przedmiotów surowce i technologie przemysłowe oraz ekologia i zarządzanie środowiskowe studenci zapoznali się z instalacjami produkcyjnymi, a także pracą zakładowej oczyszczalni ścieków. Pracownicy Zakładów w profesjonalny sposób przedstawili przyszłym inżynierom specyfikę pracy wytwórni nawozów saletrzanych oraz procesy służące ochronie środowiska naturalnego.
Wizyty studyjne stanowią część składową "Programu pięciu dodatkowych kompetencji", przyjętego przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Od roku akademickiego 2017/2018 wszyscy studenci ostatniego roku studiów wezmą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych oraz wizytach w wiodących instytucjach i firmach. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik