Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Seminarium: "Rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim"

Bank Pekao S.A. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zapraszają do udziału w seminarium poświęconym przedstawieniu raportu o sytuacji mikro i małych firm w regionie nyskim oraz możliwościom wsparcia rozwoju przedsiębiorców.

Zapraszamy przedsiębiorców, samorządowców i mieszkańców całego regionu do udziału w seminarium pt. "Rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim", którego współorganizatorami są Bank Pekao S.A. w Nysie i Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie.

Celem seminarium jest przedstawienie raportu o sytuacji mikro i małych firm w regionie nyskim, wymiana praktycznych informacji dotyczących możliwości wsparcia rozwoju firm poprzez instrumenty finansowe oraz instrumenty rynku pracy. Będzie ono okazją do wymiany poglądów i doświadczeń ludzi biznesu i przedstawicieli wspierających ich instytucji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku w godzinach od 10:00 do 12:30 w Nysie w siedzibie Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie - sala nr 11, ul. Obrońców Tobruku 5 - agenda w załączeniu.

Organizatorami wydarzenia są:

  • Bank Pekao S.A.,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Partnerami wydarzenia są:

  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,
  • Agencja Rozwoju Nysy,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy do udziału.

Plakat.pdf

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK