Rusza kolejny projekt ERASMUS KA-107 w PWSZ w Nysie
Ukraina, Kosowo, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz Indie

PWSZ w Nysie otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 170 000 EUR na kolejny projekt mobilności z krajami partnerskimi w roku akademickim 2017/18. W ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji do maja 2019 roku Uczelnia zrealizuje około 70 mobilności do 9 Uczelni Partnerskich w: Kosowie, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Ukrainie i Indiach. Będą to wyjazdy i przyjazdy studentów na studia oraz wyjazdy i przyjazdy pracowników na wykłady i szkolenia.
Ma to na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności założonych w programach kształcenia w uczelniach partnerskich, jak również wymianę dobrych praktyk w zakresie dydaktyki i zarządzania procesem internacjonalizacji.

Należy przy tym wspomnieć, że jak do tej pory, w ramach poprzednich dwóch umów KA-107 (z roku 2015 oraz 2016) PWSZ w Nysie zrealizowała już 55 mobilności na studia oraz 81 mobilności pracowników na wykłady i szkolenia do tzw. "krajów partnerskich". Ponadto studenci i pracownicy korzystają stale z realizowanego programu Erasmus+ KA-103 z krajami Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Turcji i Macedonii.

Mobilność, będąca głównym celem projektu, jest narzędziem dla prowadzenia internacjonalizacji studiów, czyli nauczania w językach obcych, rozwoju wymiany międzynarodowej studentów i pracowników, ale także elementem systemu doskonalenia kwalifikacji pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz prowadzenia nauki i dydaktyki w wymiarze międzynarodowym. Realizacja mobilności akademickiej to rozwój uczelni na wielu płaszczyznach. To działania prowadzące do rozwoju programów dydaktycznych, systemu obsługi studentów i poprawy sprawności funkcjonowania Uczelni, podnoszenia jakości kształcenia przy współpracy kadry akademickiej i administracyjnej, wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Uczelnie Partnerskie projektu w roku 2017/18:
KOSOWO - Universiteti Prishtines
BOSNIA I HERCEGOWINA - Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, University of Mostar
CZARNOGÓRA - University of Montenegro, Podgorica
UKRAINA - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv Polytechnic National University, Ternopil
Ivan Puluj National Technical University
INDIE - Ahmedabad University Public Trust, University of Pune

Więcej o programie KA-107: http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1057,0,0,-1,550
Najbliższa Rekrutacja rusza już w październiku br.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków on-line! https://erasmus.pwsz.nysa.pl/
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik