Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Triumfujemy w Hackathonie!

Studenci PWSZ w Nysie okazali się bezkonkurencyjni w nyskim Hackathonie. Ekipy studentów informatyki naszej Uczelni zdobyły pierwsze i drugie miejsce!

W maratonie programowania Hackathon wzięło udział 13 drużyn z całej Polski. Uczestnicy pierwszego w Nysie Hackathonu mieli za zadanie stworzenie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego promującego aspekty: turystyczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne Gminy Nysa. Zgodnie z zasadami maratonu na projekt i realizację aplikacji uczestnicy mieli 30 godzin. Hackathon odbył się w dniach 28-29 października 2017 r. w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innnowacyjnych PWSZ w Nysie.

Pierwsze miejsce za aplikację „Nysa Otwartych Danych” zdobyła drużyna „DreamsSoft” w składzie: Mariusz Olszowski, Dawid Hawryluk - studenci informatyki PWSZ w Nysie oraz Rafał Chramęga - uczeń ZSiPO w Nysie.

Drugie miejsce zajęła drużyna „Ale czad”, w składzie: Sebastian Szewczul, Krzysztof Kula - studenci informatyki PWSZ w Nysie oraz Aleksander Kurczyk z Politechniki Wrocławskiej, za zbudowanie własnego czujnika do monitorowania jakości powietrza oraz aplikacji, która pozwalała wyświetlać dane z czujnika na mapie oraz na wykresach.

Trzecie miejsce zdobył zespół, który stworzył aplikację mobilną „Cześć Nyso”, pozwalającą na planowanie dojazdu do atrakcji turystycznych z wykorzystaniem komunikacji miejskiej.

Wyróżnienie przyznano za portal internetowy „EduNysa”, który integruje informacje o placówkach edukacyjnych funkcjonujących w mieście i pozwala w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich niezbędnych informacji o nich.

 

PWSZ w Nysie była współorganizatorem nyskiego Hackathonu.

Mentorami byli m.in. wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki - mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk i absolwent informatyki PWSZ w Nysie, właściciel firmy Storecat Global3D.pl - Grzegorz Sługocki.

Strefę chillout przygotował Instytut Nauk o Zdrowiu - trenerzy osobiści zadbali o wystrój, muzykę, piłkarzyki. Chwile relaksu w postaci ćwiczeń zapewnili członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Trzymaj Formę” pod opieką mgr Ewy Szury: Jagoda Kłębek, Katarzyna Duszak-Kopeć, Michał Kopeć, Adrian Błaszczyszyn, Dawid Korab.

Opiekę medyczną uczestnikom zapewniali studenci ratownictwa medycznego, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej „COR” pod opieką dr. Ireneusza Barzieja: Adrian Krzak, Robert Wystrach, Denis Lubas, Daria Ziółkowska, Mateusz Pustelnik, Szymon Bojarski, Joanna Fitzon, Justyna Niestrój, Martyna Ponikiewska, Kamila Ponikiewska, Konrad Klimas.

O komfort uczestników oraz przyjazną atmosferę zadbali pracownicy RCTWiTI PWSZ w Nysie. Biorący udział pozytywnie wyrażali się o organizacji imprezy i nawet kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu, spowodowana silnym wiatrem, nie zepsuła dobrego wrażenia, jakie pozostawił po sobie nyski Hackathon.

 
        
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK