Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie w ramach Programu Erasmus+

Do 30 listopada 2017 trwa druga rekrutacja na wyjazdy z wykładami oraz szkoleniowe pracowników PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji on-line (https://erasmus.pwsz.nysa.pl/) oraz Indywidualnego Planu Wyjazdu (do pobrania na stronie: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462)d do Biura Współpracy Miedzynardowej PWSZ w Nysie.

Dostarczenie kompletu dokumentacji (dokumenty w oryginale podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego) będzie podstawą w rekrutacji pracownika na wyjazd.

W postępowaniu rekrutacyjnym dodatkowo pod uwagę brane będą:

  • zaangażowanie pracownika w proces internacjonalizacji Uczelni (prowadzenie zajęć w języku angielskim; warsztaty i kursy w ramach programów i projektów międzynarodowych etc.)
  • wpływ wnioskowanej mobilności na umiędzynarodowienie Uczelni;
  • deklarowana znajomość języka obcego;
  • wcześniejsze wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które nie brały jeszcze udziału w Programie Erasmus+);
  • zgoda bezpośredniego przełożonego na wyjazd.

Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa posiada podpisane umowy międzyinstytucjonalne, tj. umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie Erasmus+ KA103 lista_uczelni_partnerskich_pwsz_w_nysie.pdf uczelnie partnerskie Erasmus+ KA107 http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,1057,0,0,-1,628). Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin - 5 dni mobilności).

Wyjazdy pracowników uczelni (pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy) w celach szkoleniowych

Pracownicy administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (tj. udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Informacje o odbywających się szkoleniach oraz międzynarodowych tygodniach szkoleniowych zamieszczane są na stronie BWM- aktualności dla pracowników http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=6,274,0,0,9 oraz na stronie IMOTNION http://staffmobility.eu/staff-week-search

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, dokumentów oraz alokacji środków znajdują się na stronie BWM: www.bwm.pwsz.nysa.pl

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK