Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Rozwój infrastruktury informatycznej PWSZ w Nysie 

Nowy rok na nyskiej Uczelni rozpoczął się od inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Wymierną korzyścią dla studentów i pracowników jest bardzo szybki i bezpłatny dostęp do wielu użytecznych programów.

Studenci PWSZ w Nysie mogą od 2018 r. bezpłatnie używać pakietu oprogramowania Microsoft Office 365 ProPlus. W skład pakietu wchodzą programy i usługi takie jak Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Access, OneDrive i inne. Pakiet programów Microsoft Office zainstalowany jest na wszystkich komputerach Uczelni, łącznie z dydaktycznymi pracowniami komputerowymi. Wszyscy użytkownicy mogą nie tylko bezpłatnie używać programów z pakietu na Uczelni, ale także zainstalować programy na komputerach prywatnych w celach niekomercyjnych, zgodnie z licencją Microsoft. Oznacza to także możliwość pracy w trybie on-line.

Od roku 2018 Uczelnia zwiększyła prędkość dostępu do Internetu i przyłączyła się do punktów wymiany ruchu w Katowicach (1 Gb/s) i Warszawie (1 Gb/s). Jako pierwsza uczelnia w Polsce, PWSZ w Nysie stała się uczestnikiem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w EPIX - największym w Polsce niekomercyjnym węźle wymiany ruchu IP.

Ponadto PWSZ w Nysie, jako jedyna uczelnia z Opolszczyzny, uzyskała dofinansowanie w ramach projektu E-usługi publiczne, co umożliwi dalszy rozwój informatyzacji Uczelni.

PWSZ w Nysie jest w regionie pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań. Mając za cel kształcenie wysokiej jakości profesjonalistów w wielu dziedzinach, nyska Uczelnia realizuje wiele projektów podnoszących poziom wiedzy studentów i absolwentów, m.in. program praktyk zawodowych POWER czy program 5 dodatkowych kompetencji. Na nowy rok PWSZ w Nysie zaplanowała szereg inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i dydaktykę. Dzięki temu absolwenci PWSZ w Nysie są pracownikami cenionymi przez pracodawców w regionie, Polsce i na świecie.

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK