Rozwój infrastruktury informatycznej PWSZ w Nysie 

Nowy rok na nyskiej Uczelni rozpoczął się od inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Wymierną korzyścią dla studentów i pracowników jest bardzo szybki i bezpłatny dostęp do wielu użytecznych programów.

Studenci PWSZ w Nysie mogą od 2018 r. bezpłatnie używać pakietu oprogramowania Microsoft Office 365 ProPlus. W skład pakietu wchodzą programy i usługi takie jak Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Access, OneDrive i inne. Pakiet programów Microsoft Office zainstalowany jest na wszystkich komputerach Uczelni, łącznie z dydaktycznymi pracowniami komputerowymi. Wszyscy użytkownicy mogą nie tylko bezpłatnie używać programów z pakietu na Uczelni, ale także zainstalować programy na komputerach prywatnych w celach niekomercyjnych, zgodnie z licencją Microsoft. Oznacza to także możliwość pracy w trybie on-line.

Od roku 2018 Uczelnia zwiększyła prędkość dostępu do Internetu i przyłączyła się do punktów wymiany ruchu w Katowicach (1 Gb/s) i Warszawie (1 Gb/s). Jako pierwsza uczelnia w Polsce, PWSZ w Nysie stała się uczestnikiem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w EPIX - największym w Polsce niekomercyjnym węźle wymiany ruchu IP.

Ponadto PWSZ w Nysie, jako jedyna uczelnia z Opolszczyzny, uzyskała dofinansowanie w ramach projektu E-usługi publiczne, co umożliwi dalszy rozwój informatyzacji Uczelni.

PWSZ w Nysie jest w regionie pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań. Mając za cel kształcenie wysokiej jakości profesjonalistów w wielu dziedzinach, nyska Uczelnia realizuje wiele projektów podnoszących poziom wiedzy studentów i absolwentów, m.in. program praktyk zawodowych POWER czy program 5 dodatkowych kompetencji. Na nowy rok PWSZ w Nysie zaplanowała szereg inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i dydaktykę. Dzięki temu absolwenci PWSZ w Nysie są pracownikami cenionymi przez pracodawców w regionie, Polsce i na świecie.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik