Indo-European Foundation w PWSZ w Nysie

Indo-European Centre - filia IEEF - powstała przy PWSZ w Nysie. Dr Pradeep Kumar, President IEEF Poland i prof. nadzw. dr inż. Przemysław Malinowski, Rektor PWSZ w Nysie podpisali porozumienie w dniu 22.02.2018 r. 

Porozumienie zakłada współpracę akademicką i biznesową pomiędzy Indiami, Polską i innymi krajami Unii Europejskiej za pośrednictwem platformy Fundacji IEEF, a więc w pełni nawiązuje do prowadzonej od 2013 roku współpracy naszej Uczelni z tym krajem.

Indo-European Education Foundation stawia sobie za zadanie ustanowienie pomostu między Polską, Indiami i UE, wzmacniając relacje między polskimi  i indyjskimi uniwersytetami; współpracę akademicką i rozwój stosunków politycznych, kulturalnych i społeczno-gospodarczych. Fundacja aktywnie realizuje cel, jakim jest rozwijanie, promowanie i wspieranie studentów, naukowców i przedsiębiorstw z obu kontynentów.

PWSZ w Nysie od wielu lat angażuje się we współpracę między Indiami a Polską, realizując wspólne przedsięwzięcia m.in. z Ambasadą Indii w Warszawie, EuroIndia Centre a ostatnio uczestnicząc w konferencji INCON 2018 (International Conference on Ongoing Research in Management & IT) w Pune University.

 Więcej:

 

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik