Właśnie ukazała się kolejna publikacja Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie pt. Architektoniczne i kulturowe transformacje Nysy. Konceptualizacja idei pod redakcją naukową dr. Tomasza Drewniaka, doc. PWSZ oraz prof. dr. hab. Jakuba Lewickiego.

Wydarzeniem poprzedzającym i warunkującym jej powstanie była konferencja naukowa pt. Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy – poszukiwanie idei, której towarzyszyły międzynarodowe warsztaty studenckie. Konferencja miała miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w dniach 27-29 października 2016 r., a parterami w jej organizacji byli: Starostwo Powiatowe w Nysie, Urząd Miejski w Nysie oraz Wydawnictwo „RAM”.

Publikacja zawiera teksty autorów, reprezentujących takie dziedziny jak: architektura i urbanistyka, konserwacja zabytków, historia, kulturoznawstwo i filozofia. Analizy zostały ześrodkowane na konkretnym przypadku transformacji Nysy jako miasta średniej wielkości, dlatego też umożliwiają – zgodnie z celem case study jako strategii badawczej – adekwatny opis tego, co niepowtarzalne i swoiste wraz z jego uwarunkowaniem (kontekstem), a także sformułowanie konkretnych rozwiązań poprawiających jakość przestrzeni architektonicznej i społecznej. Monografia będzie stanowiła instrument przydatny w kształtowaniu rozwoju przestrzennego i społecznego Nysy oraz w promocji jej walorów architektonicznych i dziedzictwa kulturowego.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik