Współpraca z Technische Hochschule Bingen i powiatem Mainz-Bingen

W ramach współpracy PWSZ w Nysie ze Starostwem Powiatowym w Nysie Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ uczestniczył w spotkaniach władz powiatu nyskiego – Starosty Czesława Biłobrana i Wicestarosty dra inż. Piotra Woźniaka - z przedstawicielami instytucji partnerskich w powiecie Mainz-Bingen. Głównym punktem programu była wizyta studyjna w Technische Hochschule Bingen. Przedstawiciele niemieckiej uczelni zaprezentowali bazę dydaktyczną oraz laboratoria naukowe w zakresie inżynierii samochodowej i bezzałogowych statków powietrznych, akustyki, produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego. Kolejnym punktem były prezentacje potencjału partnerskich uczelni, przeprowadzone przez Rektora TH Bingen prof. dra inż. K. Beckera oraz Prorektora PWSZ w Nysie doc. dra T. Drewniaka. Na ich podstawie zidentyfikowano najważniejsze obszary współpracy, a mianowicie wymianę studentów i wykładowców, wspólne badania naukowe oraz praktyki zawodowe studentów PWSZ w Nysie w  niemieckich firmach. Prof. Becker podkreślał, iż obie uczelnie mają porównywalny potencjał co do liczby studentów, budżetu, a także posiadają kierunki kształcenia odpowiadające wymogom współczesnej gospodarki.

Techniczna Szkoła Wyższa w Bingen to największa uczelnia o profilu zawodowym w powiecie Mainz-Bingen. Uczy się w niej blisko 3000 studentów na kierunkach inżynierskich w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, informatyki, produkcji rolnej, przetwórstwa rolnego, wykorzystania energii odnawialnej. TH Bingen współpracuje ze znaczącymi firmami na rynku światowym – Boehringer Ingelheim, Nestle, Schott,  Simona, Schneider Kreuznach, Federal Mogul, Budenheim.

Delegacja PWSZ w Nysie i władz powiatu nyskiego uczestniczyła także w spotkaniach z władzami powiatu Mainz-Bingen, przedstawicielami przedsiębiorców, dyrektorami szkół średnich, a także dziennikarzami „Süddeutsche Zeitung”.

 

Strona internetowa Technische Hochschule Bingen:

Informacja o współpracy PWSZ w Nysie i Technische Hochschule Bingen:

Artykuły prasowe:

 

 


REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik