Filia nyskiej PWSZ w Brzegu

Porozumienie podpisane 5 kwietnia przez Powiat Brzeski, Brzeskie Centrum Medyczne oraz nyską Uczelnię zmierza do powołania filii PWSZ w Brzegu. Planowane działania dotyczą uruchomienia i prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Brzeskim Centrum Medycznym.

Celem porozumienia jest zaspokojenie potrzeb powiatu brzeskiego w zakresie kształcenia pielęgniarek. Dokument podpisany został przez Pana Macieja Stefańskiego, Starostę Powiatu Brzeskiego, Pana Krzysztofa Konika, Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego oraz Pana dra inż. Przemysława Malinowskiego, prof. PWSZ w Nysie - Rektora.

Wspólne działania instytucji zmierzać będą do wykształcenia kadr medycznych dla potrzeb opieki zdrowotnej w powiecie brzeskim. Nyska PWSZ posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu pielęgniarek. Na poziomie licencjackim i magisterskim oraz na studiach pomostowych dyplom pielęgniarski w PWSZ w Nysie zdobyło prawie 2000 absolwentów.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik