Wizyta studyjna PWSZ w Nysie w Brzegu

13.04.2018 przedstawiciele PWSZ w Nysie zrealizowali wizytę studyjną dotyczącą porozumienia podpisanego 5 kwietnia przez PWSZ w Nysie, Powiat Brzeski oraz Brzeskie Centrum Medyczne , którego celem jest powołanie filii PWSZ w Brzegu (http://pwsz.nysa.pl/?p=1&ak=1,6857,0).

Wizyta studyjna dotyczyła planowanych działań zmierzających do uruchomienia i prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Brzeskim Centrum Medycznym. W wizycie studyjnej udział brały Panie dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska i dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta z-ca dyrektora - kierunek pielęgniarstwo oraz dr inż. Piotr Bernat koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym.

Reprezentanci PWSZ w Nysie wizytowali Brzeskie Centrum Medyczne oraz odbyli szereg spotkań środowiskowych przedstawiając założenia przyszłej współpracy dotyczącej kształcenia brzeskiej młodzieży w oczekiwanych przez środowisko zawodach.

O rynku pracy i zapotrzebowaniu na pielęgniarki i możliwościach zatrudnienia, a także o możliwościach realizacji części praktycznej studiów w BCM mówił w trakcie serii spotkań w Brzegu Pan Krzysztof Konik Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego. Pan dr. inż. Piotr Bernat przestawił kolejne etapy przedsięwzięcia i ramy czasowe, a Panie dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska i dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta omówiły specyfikę kierunku, warunki studiowania i możliwości rozwoju naukowego.

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik