W dniach 24-25 maja 2018 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa II Nyskie Forum Bezpieczeństwa ,,Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa". Konferencja organizowana jest przez Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Miasta Nysy.

Ideą Forum jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz państwa, przedstawicielami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organizacji pozarządowych oraz ludzi stojących na czele strategicznych zakładów pracy oraz państwowych jednostek organizacyjnych i innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach. To także zebranie specjalistów z różnych obszarów dla stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony i obrony.

Podczas Forum poruszona będzie problematyka obszarów, dla których rozwiązanie ma kluczowe znaczenie istoty bezpieczeństwa. Omawiane będą współczesne problemy dotyczące zagrożeń na szczeblu lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym a także podjęta zostanie próba znalezienia dla nich rozwiązań faktycznych i prawnych.

Jako efekt spostrzeżeń prelegentów oraz przeprowadzonych dyskusji powstanie publikacja będąca nie tylko zbiorem dorobku tej konferencji, ale także wskazane zostaną w niej najważniejsze współcześnie kierunki dla poprawy bezpieczeństwa wymagające intensywniejszych prac oraz kontynuacji spotkań w przyszłości. W ramach Forum zostanie również powołana Rada Doradców przy Staroście Nyskim.

Forum jest skierowane nie tylko dla uczestników konferencji, ale również z racji miejsca jej przeprowadzenia - do studentów oraz młodzieży ze szkół średnich jako przyszłych strażników bezpieczeństwa w swoim środowisku oraz w ramach edukacji bezpieczeństwa.

PROGRAM (pobierz PDF)

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik