24.05.2018 Międzynarodowa Konferencja: „Język i Kultura jako wyzwania w edukacji wyższej" Sesja 2

W dniu 24.05.2018 r. w Sali 201 bud. A  PWSZ W Nysie  odbędzie się druga część sesji naukowych w ramach Konferencji: „Język i Kultura jako wyzwania w edukacji wyższej" (Language and Culture as a Challenge in Higher Education) zorganizowanej przez Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie.

Główne zagadnienia poruszane podczas konferencji:

  • Bieżące wyzwania w procesie internacjonalizacji Uczelni Wyższych
  • Rozwiązania programowe dla studentów zagranicznych oraz oferta kursów dla studentów przygotowujących się do wyjazdów na stypendia
  • Narracja akademicka w językach angielskim I niemieckim I nauczanie pisania w językach obcych
  • Transfer treści kulturowych w humanistyce
  • Przykłady dobrych praktyk w temacie komentarza do tekstów naukowych z różnych dyscyplin akademickich 
  • Słownictwo akademickie w tekstach naukowych - Academic Word List.
  • Zagadnienia tłumaczeń tekstów naukowych.
  • Zagadnienia bieżące w dziedzinie Programów studiów tłumaczeniowych
  • Kompetencje lingwistyczne studentów I pracowników
  • Bieżące koncepcje w lingwistyce (contrastive linguistics) I nauka drugiego języka obcego 

W pierwszej części, która odbyła się 19.04.2018 roku wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym goście zagraniczni, kadra dydaktyczna Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie, nauczyciele z nyskich szkół średnich oraz studenci.  

Więcej: http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,6889,0

Program części drugiej konferencji: pobierz PDF

Serdecznie zapraszamy!
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik