PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY PWSZ w NYSIE A POWIATEM BRZESKIM I MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

Starosta Brzeski Maciej Stefański, Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prof. Przemysław Malinowski podpisali umowę o współpracy. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu Pani Renata Jabłońska-Denes oraz Kierownik Centrum Badawczo Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie- Pani Anna Opałka.

Porozumienie zakłada współpracę edukacyjną i dydaktyczną młodzieży brzeskiego Zespołu Szkół Budowlanych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Realizację zadań edukacyjnych z ramienia PWSZ w Nysie prowadzić będzie przede wszystkim Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz pracownicy i studenci kierunku architektura.

Zgodnie z zawartym porozumieniem PWSZ w Nysie obejmie Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu patronatem naukowym, umożliwi uczniom i nauczycielom placówki udział w wykładach otwartych, sesjach kół naukowych, udostępni dla wizyt dydaktycznych zasoby Uczelni, prowadzić będzie doradztwo naukowe i metodyczne dla zainteresowanych nauczycieli oraz wesprze szkołę w procesie pozyskiwania środków na projekty i programy UE związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Bardzo ważnym partnerem ze strony brzeskiej będzie też Muzeum Piastów Śląskich, które umożliwi realizację zajęć praktycznych dla uczniów i studentów na terenie swojego obiektu.

Uroczystość podpisania porozumienia miała miejsce 28 maja 2018 r. w Sali Pinottiego Muzeum Piastów w Brzegu w obecności uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i innych zaproszonych gości.

Ponadto, obok trójstronnego porozumienia, o którym mowa, Rektor Przemysław Malinowski oraz Dyrektor Muzeum Pan Dariusz Byczkowski podpisali odrębne porozumienie dotyczące możliwości realizacji praktyk zawodowych w obiekcie muzeum przez studentów kierunku architektura PWSZ w Nysie.

http://zamek.brzeg.pl/aktualnosci/wspolpraca-przy-ksztalceniu-mlodziezy-jest-porozumienie-pomiedzy-powiatem-brzeskim-muzeum-piastow-i-pwst-w-nysie/

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210


www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek, Łukasz Wąsik