Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Rekordowe środki na kształcenie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, niezależnie od dotacji budżetowej, pozyskała w tym roku rekordową kwotę - ponad 12 mln zł na doskonalenie jakości kształcenia.

W ramach programu POWER 3.5 studenci realizują program 5 dodatkowych kompetencji (http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=1&ak=1,6433,0). Środki pozyskane z RPO Województwa Opolskiego umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych e–usług dla studentów. PWSZ w Nysie, jako pierwsza uczelnia w Polsce, stała się uczestnikiem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w EPIX - największego krajowego niekomercyjnego węzła wymiany ruchu IP. Nasi studenci mogą bezpłatnie używać pakietu oprogramowania Microsoft Office 365 ProPlus. Na podstawie analizy danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) PWSZ w Nysie została wyróżniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodatkowymi środkami finansowymi na wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym. Fundusze te pozwolą na doposażenie istniejących i organizację nowych laboratoriów oraz pracowni praktycznego przygotowania zawodowego.

Ponadto studenci biorą udział w projektach, na realizację których środki uzyskaliśmy w ubiegłych latach. PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni realizujących pilotażowy program płatnych praktyk zawodowych (1984 zł miesięcznie), który ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym. Studenci, dzięki udziałowi w projekcie, zyskali jeszcze lepsze praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wielu praktykantów otrzymało oferty pracy w przedsiębiorstwach, w których odbywali praktyki. Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" jest realizowany w ramach programu POWER 3.1. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach kompetencyjnych oraz Nyskiej Akademii Mistrzów. Projekt "Studencka Akademia Przedsiębiorczości II", realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, pozwolił studentom pogłębić wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

PWSZ w Nysie nie zwalnia tempa. Aplikujemy o środki w ramach programu Horyzont 2020. Przygotowywane są wnioski w kolejnych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także w programach regionalnych.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik