„Pakiet dla średnich miast”

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski, prof. nadzw. wzięli udział w konferencji inaugurującej badanie miast średnich pod kątem atrakcyjności dla lokalizacji sektora nowoczesnych usług dla biznesu w ramach „Pakietu dla średnich miast”.

„Pakiet dla średnich miast” jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. W Konferencji, która odbyła się 18 czerwca br. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wzięli udział przedstawiciele władz miast i rektorzy uczelni wyższych zlokalizowanych w wybranych 35 miastach Polski, w tym Nysy. Podczas obrad omawiano szanse rozwojowe średnich miast w aspekcie przyciągania inwestorów, szczególne sektora usług dla biznesu, dla którego wyjątkowo atrakcyjni są absolwenci kierunków prowadzonych w naszej Uczelni: informatyki, filologii (angielskiej i germańskiej) oraz finansów i rachunkowości. Zebranym przekazano informacje na temat planowanego konkursu w ramach Programu POWER kierowanego do uczelni zlokalizowanych w średnich miastach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie od początku swojego istnienia aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz rozwoju regionu. Obecnie działania uczelni ukierunkowane są na dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań firm lokujących swoje inwestycje w naszym mieście.

Nysa stawia na młodych i wykształconych ludzi, którzy będą gwarantem stabilnego rozwoju regionu. Nysa jest pierwszym miastem w Polsce fundującym stypendia mieszkaniowe studentom. Zachęceniu młodzieży do studiowania w PWSZ w Nysie ma służyć także wspólna kampania promocyjna miasta i uczelni, która rozpocznie się 20 czerwca.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik