Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Umowa o współpracy między miastem Jesenik i PWSZ w Nysie

22.06.2018 w sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie miało miejsce uroczyste podpisanie dwustronnej umowy o współpracy między miastem Jesenik a PWSZ w Nysie. Umowę w imieniu miasta Jesenik podpisała Pani Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanova zastępca burmistrza, a w mieniu uczelni Pan prof. Przemysław Malinowski rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

W wydarzeniu udział wzięła delegacja czeska w składzie Pani Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanova zastępca burmistrza miasta Jesenik oraz mgr. Jan Mrosek, kierownik działu turystyki i inż. Jan Rotter dyrektor Centrum Usług Socjalnych. Przedstawiciele nyskiej uczelni uczestniczący w spotkaniu to oprócz Pana Rektora prof. Przemysława Malinowskiego, Panowie doc. Dr Tomasz Drewniak prorektor ds. nauki i rozwoju, dr inż. Mariusz Kołosowski prorektor ds. studenckich i dydaktyki, Pan dr inż. Piotr Chwastyk dyrektor RCTWiTI oraz dr inż. Piotr Bernat koordynator ds. współpracy z otoczeniem społecznym i Pani mgr Elżbieta Boruch z BWM PWSZ w Nysie.

Zawarcie umowy było zwieńczeniem dotychczasowych działań obu stron w zakresie prowadzonej od ponad roku współpracy. Współpracę koordynują po stronie czeskiej Pan inż. Jan Rotter, a po stronie polskiej Pan dr inż. Piotr Bernat. W tym czasie zarówno przedstawiciele PWSZ w Nysie spotykali się w Jeseniku z zainteresowanymi współpracą środowiskami, jak i reprezentanci strony czeskiej wizytowali PWSZ w Nysie poznając w ten sposób wzajemne potrzeby i możliwości.

„PWSZ w Nysie jest uczelnią, która oferuje bardzo szeroki wachlarz kierunków. Znajduje się tutaj architektura, na której nam zależy. Liczymy na to, że nasza współpraca będzie się rozwijać i będziemy obustronnie z niej korzystać - powiedziała zastępca burmistrza miasta Jesenik Zdeňka Blišťanova. Rektor PWSZ w Nysie Przemysław Malinowski podkreślił, że zawarta umowa oznacza nowy rozdział w działalności uczelni. - Jest to pierwsza umowa podpisana ze stroną czeską. Podejrzewam, że jeżeli nie jedyna, to jedna z niewielu umów zawartych przez miasto w Czechach z uczelnią w Polsce dotycząca kształcenia studentów i współpracy w wymiarze otoczenia społeczno- gospodarczego.” Nowiny Nyskie nr 26, 26 czerwca - 2 lipca 2018, str. 44. O współpracy można także przeczytać w NTO z 18.06.2018 w dodatku akademicka na str 2.

Podpisana 22 czerwca umowa obejmuje trzy obszary, tj. działania edukacyjne, współpracę gospodarczą i prace naukowo-badawcze. Już teraz zaprosiliśmy stronę czeską do wzięcia udziału w nyskim festiwalu nauki, który obędzie się we wrześniu, a uczniowie z Jesenika chcą do nas przyjechać i wziąć w nim udział. Obie strony liczą na kontynuację udanej współpracy. A w planach kolejne działania, jak choćby propozycja uruchomienia połączenia Jesenik- Nysa.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik