PWSZ w Nysie poszerza współpracę z biznesem

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK“ sp. z o.o. oraz Gmina Nysa podpisały 12 października 2018 r. porozumienie o współpracy. Nadrzędnym celem porozumienia jest zapewnienie wysokiej jakości kadry technicznej na potrzeby lokalnego rynku pracy. Umowę, w obecności Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, podpisali: Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Krzysztof Drynda oraz Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. 

Nyska Uczelnia zainaugurowała rok akademicki kolejnym porozumieniem na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez wspólną realizację działań w obszarze kształtowania programów akademickich, rozszerzenia zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, wspierania działalności akademickich kół naukowych oraz działań w obszarze innowacji.

Strony mają zamiar podejmować działania w celu stworzenia infrastruktury innowacyjnej oraz nowoczesnej bazy technicznej. Planowane jest m.in. organizowanie wspólnych szkoleń i warsztatów, a także staży i praktyk zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników firm strefowych i absolwentów szkół. Duży nacisk położony będzie na wspieranie kreatywności studentów nyskiej Uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zadeklarowała współpracę w zakresie dydaktycznym z firmami lokującymi inwestycje na terenie powiatu nyskiego i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. poprzez uruchamianie kierunków i specjalności kształcenia na potrzeby inwestorów. Nyska Uczelnia zadeklarowała również aktywne wspieranie firm poprzez prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych nastawionych na opracowanie nowych procesów, produktów i usług.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik