Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Laureat konkursu PTZP na najlepsze prace dyplomowe na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pan inż. Sebastian Kania, tegoroczny absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, został laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. W dniu 7.12.2018r przewodniczący oddziału sudeckiego PTZP dr inż. Piotr Chwastyk, w obecności prorektora ds. studenckich i dydaktyki dra inż. Mariusza Kołosowskiego, oficjalnie wręczył laureatowi dyplom potwierdzający wygraną w konkursie.

Praca dyplomowa Pana inż. Sebastiana Kani została napisana pod kierunkiem dr inż. Mariusza Kołosowskiego. Celem pracy była poprawa jakości procesu produkcyjnego związanego z wytwarzaniem nowego typu wyrobu na przykładzie batonów owocowych. Cele szczegółowe dotyczyły zaproponowania rozwiązań usprawniających, które umożliwiłyby osiągnięcie kluczowych wskaźników efektywności związanych m.in. z kosztami robocizny bezpośredniej, wydajnością linii produkcyjnej oraz ilością odpadów. Praca zawierała praktyczne rozwiązania wdrożone w przedsiębiorstwie, w którym Pan inż. Kania nadzoruje proces produkcji. Przeprowadzone w części praktycznej analizy dowiodły, że zaproponowane rozwiązania okazały się skuteczne, a po ich wdrożeniu firma uzyskała wymierne korzyści.

Serdecznie gratulujemy laureatowi i życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik