Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Wyjazd studyjny studentów architektury w ramach projektu POWER 3.5

Grupa studentów kierunku architektura uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Nowego Sącza, zorganizowanym w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Wyjazd odbył się 12 grudnia 2018 r.

W trakcie wyjazdu studenci mieli możliwość zapoznać się na placu budowy z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi oraz materiałowo-konstrukcyjnymi budynku transportu i łączności na przykładzie przebudowy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego, pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.

Spotkanie podsumowujące, podczas którego omówiono założenia projektowe obiektu oraz przedstawiono wcześniejsze etapy jego realizacji odbyło się 20 grudnia. Na zakończenie uczestnikom wyjazdu wręczono zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik