Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

PWSZ w Nysie będzie współpracować z ZSO Nr 1 w Prudniku

Umowę o wzajemnej współpracy podpisali, JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku – mgr Jadwiga Harasymowicz. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i ZSO Prudniku współpracować będą w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia w nyskiej uczelni. Oprócz dyrektor mgr Jadwigi Harasymowicz w delegacji z ZSO w Prudniku byli także: pedagog szkolny i doradca zawodowy – mgr Aleksandra Grochowska oraz uczniowie, którzy mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną i infrastrukturą PWSZ w Nysie.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie, nauczyciele i pracownicy zespołu szkół z Prudnika będą mogli m.in.: uczestniczyć w wykładach, konferencjach, sesjach kół naukowych i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez nyską uczelnię. Współpraca, którą nawiązał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Prudniku z PWSZ w Nysie otwiera przed młodzieżą nowe możliwości edukacyjne i zawodowe. Szkoła uzyska wsparcie przez prowadzenie doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli. Kadra PWSZ w Nysie wspierać będzie także szkołę z Prudnika w zakresie doradztwa zawodowego, w celu podniesienia świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia
i zawodu.

Uczelnia podejmie także ścisłą współpracę z ZSO w Prudniku w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz także - jeśli będzie to możliwe - wspólnym realizowaniu projektów. Studenci PWSZ w Nysie będą mogli odbywać praktyki w ZSO Nr 1 w Prudniku. Nyska uczelnia zyska możliwość organizowania na terenie szkoły w Prudniku akcji o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie współpracuje już z 31 szkołami średnimi z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik