Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Rusza Powiatowa Platforma Doradztwa Zawodowego z udziałem PWSZ w Nysie

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie podpisano porozumienie w sprawie powołania Powiatowej Platformy Doradztwa Zawodowego. Partnerami porozumienia są: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Nysie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie. Umowę podpisali: Dyrektor PUP w Nysie – Małgorzata Pliszka, Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, Komendant OWK OHP - Dariusz Medoliński, Iwona Dudzińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nysie. Podczas spotkania obecni byli: ze strony OHP Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Tomasz Górny oraz ze strony PWSZ Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych - dr inż. Piotr Chwastyk. Celem funkcjonowania partnerstwa jest zintegrowanie wiedzy, pracy, kapitału i działań pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacji oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego.

Porozumienie zakłada integrację środowiska doradców zawodowych i edukacyjnych z powiatu nyskiego, organizację spotkań oraz konferencji dla doradców zawodowych, szkolnych i instytucjonalnych. Ponadto prowadzona będzie wymiana informacji i współpracy w sferze doradztwa zawodowego m.in.: sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tworzone będą także nowe narzędzia służące rozwojowi zawodowemu i zwiększeniu kluczowych kompetencji młodzieży. Porozumienie przewiduje tworzenie scenariuszy, programów zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego – wymianę dobrych praktyk i metod pracy.

Organizowane będą spotkania dla pracodawców z młodzieżą w celu zaznajomienia uczniów z ofertą lokalnego rynku pracy oraz poszerzeniem wiedzy o zawodach. Celem spotkań będzie wzbudzenie ciekawości i zainteresowania się zawodem zanim zakończą edukację. Umożliwi to uczniom zdobycie wiedzy o różnych zawodach i przyczyni się do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Porozumienie zakłada również wspólną organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019 na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w powiecie nyskim.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik