Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

OCRG i PWSZ w Nysie podpisały porozumienie

Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji czy współpraca przy określaniu strategicznych programów badań – to m.in. cele porozumienia podpisanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Patronat nad porozumieniem objął marszałek województwa Andrzej Buła.

Porozumienie podpisano w piątek, 12 kwietnia w podlegającym samorządowi województwa Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

– Bardzo liczymy na możliwość wykorzystania potencjału eksperckiego naszej nyskiej uczelni w takich obszarach, jak tworzenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2021-2027, w przypadku której prace właśnie się rozpoczynają, czy na promowanie najbardziej istotnych kierunków regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarach wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji – wylicza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nysie prof. Przemysław Malinowski dodaje, że równie istotne będzie promowanie ważnych kierunków kształcenia kadr na potrzeby otoczenia gospodarczego. – Takie zapisy mają już swoje bardzo praktyczne zastosowanie w rzeczywistości. Dopracowujemy właśnie model kształcenia studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pod potrzeby ogromnego inwestora z branży elektromoblilności, belgijskiej firmy Umicore, która kilka miesięcy temu wybrała właśnie Nysę na miejsce swojej kolejnej fabryki – mówi prof. Malinowski. – Podobnie jest w przypadku innego inwestora w Nysie, potentata w branży informatycznej.

Pytany o to, jakie jeszcze korzyści może dać uczelni takie porozumienie JM Rektor PWSZ wskazuje np. na możliwość współrealizowania projektów badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami z Nysy i całego regionu z wykorzystaniem unijnego wsparcia. – Mamy nadzieję, że dzięki ściślejszej współpracy z OCRG będziemy skuteczniej docierać do firm, z którymi możemy podjąć taką współpracę, a potem dzięki pozyskiwanej u źródła wiedzy o unijnych funduszach i możliwościach jakie dają jeszcze lepiej realizować wspólne projekty – stwierdza prof. Przemysław Malinowski.

Dyrektor OCRG Roland Wrzeciono podkreśla, że porozumienie może też przynieść bardzo wymierne korzyści dla regionu w postaci kolejnych, pozyskanych dla Nysy inwestorów. – W ostatnim czasie widać bardzo duże zainteresowanie terenami w nyskiej podstrefie. Jeden ze stałych punktów rozmów z zainteresowanymi budową zakładów czy fabryk przedsiębiorcami to zawsze jest kwestia kadry, także specjalistycznie wykształconej oraz możliwości współpracy z uczelnią – wylicza Roland Wrzeciono.

Podkreśla też, że podpisany właśnie dokument to wynik już istniejącej kooperacji dotyczącej kwestii biznesowych. Dla przykładu w listopadzie ub. roku OCRG wspólnie z Indo-European Education Foundation (IEEF) oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie zorganizowały spotkanie informacyjne pn. „Indie – jako jeden z pięciu strategicznych kierunków dla polskiego biznesu”. Jeszcze wcześniej w PWSZ odbyły się m.in. współorganizowane lub organizowane w partnerstwie z OCRG konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu, międzynarodowa konferencja pt. „Ryzyko w biznesie w zmieniającej dynamice globalnej wioski” czy seminarium poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości w regionie nyskim.

W podpisanym 12 kwietnia porozumieniu zapisano, że kooperacja nyskiej uczelni i OCRG skupiać się będzie także na takich obszarach, jak współpraca przy określaniu strategicznych programów prac rozwojowych, uznanych za priorytetowe dla rozwoju Województwa Opolskiego oraz wspieranie i koordynacja działań zmierzających do ułatwienia transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. W dokumencie wskazano, że chodzi też o wykorzystanie potencjału eksperckiego i wspólnego wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacji poprzez wzmacnianie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań.

 - Liczymy też na współpracę w realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących promowania innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii do gospodarki oraz podniesienia świadomości kadry B+R dotyczącej znaczenia ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań czy możliwości uzyskiwania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe – dodaje Roland Wrzeciono.

 Info. prasowa OCRG

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik