Delegacje nyskiej Uczelni podczas uroczystości Święta Konstytucji Trzeciego Maja

Delegacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie uczestniczyły w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja. Pod pomnikiem Patriotom Polskim w Nysie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie reprezentowali: JM Rektor - dr inż. Przemysław Malinowski, Przewodnicząca Samorządu Studenkiego - Dominika Michna oraz Przedstawiciel emerytowanych pracowników PWSZ w Nysie - mgr inż. Zdzisław Mazur.

W imieniu AZS PWSZ w Nysie kwiaty złożyli: mgr Roman Palacz oraz studenci: Dominik Kluz, Oliwer Łyka, Jakub Wąsowicz.

Jednostkę Strzelecką "Strzelec" 3053 Nysa reprezentowali: Daniel Żebrowski, Radosław Żur (warta honorowa) oraz Mariusz Rosiński, Marcin Klukowski, Wojciech Gaida (złożyli kwiaty pod pomnikiem).

Delegacje PWSZ w Nysie złożyły kwiaty w asyście pocztu sztandarowego w składzie: Iwona Januchta, Patrycja Krawietz, Daniel Malik.

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik