Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia wojskowe dla studentów w ramach Legii Akademickiej

Zaświadczenia potwierdzające zaliczenie części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach programu edukacji wojskowej "Legia Akademicka" odebrali uczestniczący w programie MON studenci PWSZ w Nysie. Zaświadczenia przekazywali: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu -pułkownik Dariusz Kaminiów oraz JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski. Ze strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu w uroczystości uczestniczyli także: Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW - podpułkownik Andrzej Maciążek oraz Oficer Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW - kapitan Tomasz Golec. Ze strony naszej uczelni w wydarzeniu uczestniczył dr Tadeusz Iwanek wykładowca z Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedziany za Legię Akademicką w PWSZ w Nysie. W Sali Senatu PWSZ w Nysie był także kpt. Mirosław Górski, który prowadził wykłady z Legii Akademickiej.

Studenci przechodzą na swojej uczelni szkolenie teoretyczne, połączone z zajęciami praktycznymi np. z musztry wojskowej. Poznają pierwsze tajniki taktyki, podstawowe zasady działania broni, przejdą szkolenie strzeleckie. Organizowane jest także szkolenie praktyczne w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Nyska uczelnia włączyła się w program Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik