Zmarł prof. dr hab. Stefan Szymura

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
prof. dr. hab. Stefana Szymurę
Kierownika Studium Nauk Podstawowych PWSZ w Nysie (w latach 2002-2006 i 2016-2019),
Rektora PWSZ w Nysie (w latach 2005-2006),
oraz Dyrektora Instytutu Zarządzania PWSZ w Nysie (w latach 2006-2016).

 

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Rektor wraz ze społecznością akademicką PWSZ w Nysie


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 8 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu Centralnym Opole-Półwieś przy ul. Cmentarnej i rozpoczną się Mszą Św. w tamtejszej kaplicy o godz. 11.00.

Prof. dr hab. Stefan Szymura
studia wyższe z fizyki ukończył w 1964  r.  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jego działalność naukowa obejmuje ponad 250 publikacji. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 1971 r., doktora habilitowanego nauk fizycznych w 1983 r. i tytuł profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych w 1989 r. W latach 1975-1998 pracował w Politechnice Częstochowskiej, gdzie obok działalności naukowej pełnił szereg funkcji, m.in. Prodziekana ds. nauki (1981-1982) i Dziekana Wydziału Metalurgicznego (1982-1987) oraz Prorektora ds. nauki Politechniki Częstochowskiej (1987-1990). W latach 1999-2002 był Dyrektorem Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii Politechniki Opolskiej.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie prof. dr hab. Stefan Szymura pełnił funkcję Kierownika Studium Nauk Podstawowych (2002-2006 i 2016-2019). Wybrany na stanowisko Rektora PWSZ w Nysie (2005-2006). Był także Dyrektorem Instytutu Zarządzania PWSZ w Nysie (2006-2016), Pełnomocnikiem Rektora ds. Awansów Zawodowych Nauczycieli Akademickich PWSZ w Nysie (2016-2019) i członkiem Senatu PWSZ w Nysie. Doskonały nauczyciel akademicki z ogromną wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi, ceniony i lubiany w środowisku naukowym oraz wśród studentów.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik