Rektor PWSZ w Nysie podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

PWSZ w Nysie przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 17 września 2019 r. podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie w Krakowie dokument podpisał JM Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r. Wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. Podczas Kongresu w Krakowie, dokument podpisało kolejnych 58 uczelni. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to akt dobrowolnego zaangażowania się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Podczas Kongresu w Krakowie podkreślano rolę szerzenia świadomości nauki i jej popularyzowania w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci. Na konferencji przypomniano m.in. o Uniwersytecie Młodego Odkrywcy - programie adresowanym do dzieci i młodzieży, który jest także realizowany
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się m.in. do pielęgnowania wartości akademickich, ochrony praw człowieka, poszerzania programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych oraz podejmowania badań naukowych i prac wdrożeniowych, które mogą się przyczyniać do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik