PWSZ w Nysie przyjęła wszystkie rozwiązania prawne „Konstytucji dla Nauki”

Wkrótce rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Nyska Uczelnia przyjęła już wszystkie kluczowe rozwiązania prawne zapisane w nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „Konstytucji dla Nauki”. W dniu 20 września 2019 r. obradował Senat PWSZ w Nysie. Przypomnijmy, w bieżącym roku powołana została Rada Uczelni, uchwalono nowy Statut, nowy Regulamin Studiów, nowe Regulaminy: Pracy, Wynagradzania i Organizacyjny oraz dostosowano programy studiów do wymogów nowej ustawy.

Z nowym rokiem akademickim dotychczasowe instytuty PWSZ w Nysie zostaną przekształcone w wydziały. Dotychczasowi dyrektorzy instytutów będą dziekanami wydziałów. Przypomnijmy, że nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzą przemianę związaną z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik