Warsztaty dla studentów z przedstawicielem przedsiębiorstwa z Anglii

Absolwent PWSZ w Nysie, obecnie przedstawiciel Progressive Technology Ltd, Advanced CNC Machining z Newbury inż. Łukasz Cieślik prowadził warsztaty dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji PWSZ w Nysie. Spotkanie zorganizowano w ramach programu PO WER w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. Warsztaty dotyczyły programowania frezarek sterowanych numerycznie (CNC) przy użyciu programu Hypermill i najnowszych rozwiązań w tym zakresie. Studenci zapoznali się z działalnością przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem metodologii programowania procesu obróbki na obrabiarki 5-osiowe; przeanalizowali programowanie obróbki przy użyciu różnych cykli obróbkowych, a także mieli możliwość zapoznania się z gotowymi programami pracy. Całość zakończyła się indywidualnymi konsultacjami zainteresowanych.

Inż. Łukasz Cieślik jest absolwentem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Studia w Nysie ukończył w 2010 roku. Napisał i obronił pracę dyplomową inżynierską pt. „Proces technologiczny matrycy do wykrajania otworów w dennicy zbiornika toroidalnego na LPG” pod kierunkiem dr. inż. Piotra Bernata. Organizację warsztatów dla studentów koordynowali: dr. inż. Piotr Bernat oraz dr. inż. Piotr Chwastyk, dyrektor RCTWiTI PWSZ w Nysie. 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik