Milion złotych dla PWSZ w Nysie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Milion złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Nyska Uczelnia znalazła się wśród 15 najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, które otrzymały fundusze na 2020 rok. Uczelnie zawodowe mogą liczyć, co roku na dodatkowe środki na podniesienie jakości kształcenia w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.

Listę uczelni, które otrzymały fundusze ogłosił podczas konferencji prasowej Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. W konferencji prasowej wzięli również udział: Podsekretarz Stanu MNiSW - Sebastian Skuza, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju - dr Andrzej Kurkiewicz oraz JM Rektor PWSZ w Nysie – prof. Przemysław Malinowski i JM Rektor PWSW w Przemyślu - dr Paweł Trefler. Podczas konferencji omówiono założenia programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” oraz finansowanie uczelni w 2020r.

- Fundusze z ministerstwa przeznaczymy na modernizację istniejących laboratoriów specjalistycznych naszej Uczelni i organizację nowych laboratoriów, głównie pod potrzeby kształcenia przyszłych inżynierów branży elektromobilności, a także kształcenia w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Środki pozwolą także na organizację nowych kierunków studiów na potrzeby lokalnego rynku pracy – podkreśla JM Rektor prof. Przemysław Malinowski.

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2014–2019 oraz mają wysoki wskaźnik zatrudnienia i zarobków absolwentów (monitoring Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - ELA).  Analizując los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. To pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

Premia finansowa dla najlepszych uczelni zawodowych w kraju z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wypłacana w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać fundusze na cele, które podniosą jakość kształcenia.

Foto:  Przemysław Blechman (źródło MNiSW)
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik