Kontrast:

Pierwszy raz egzaminy dyplomowe w sposób zdalny

Na Wydziale Nauk Technicznych na kierunkach architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji ruszyły egzaminy dyplomowe inżynierskie przeprowadzane pierwszy raz w historii PWSZ w Nysie w sposób zdalny. Wszystko wynika obostrzeń i zaleceń w czasie stanu epidemii COVID 19. Egzaminy odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prof. Przemysława Malinowskiego z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych, w tym zasad weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Członkowie poszczególnych Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz dyplomanci korzystają z aplikacji MS Teams, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie egzaminu. Odbywają się one w czasie rzeczywistym w ramach wideokonferencji, w której dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Wszystko przebiega bardzo sprawnie, zarówno studenci jak i wykładowcy dostosowują się do sytuacji. Z domu dyplomanci omawiają przygotowany temat, członkowie komisji wysłuchują i zadają pytania studentom online. Nad całością czuwają pracownicy poszczególnych Dziekanatów. Pierwsi zdawali studenci informatyki, potem architektury oraz zarządzani i inżynierii produkcji.

Atmosfera podczas pierwszych egzaminów była bardzo podniosła, studenci podobnie, jak co roku, ubrani byli bardzo oficjalnie, musieli wykazać się wiedzą i kreatywnością, ale również doświadczeniem nabytym podczas zajęć praktycznych i warsztatów.

Gratulujemy wszystkim nowym inżynierom!
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik