Kontrast:

Dni Otwarte online w PWSZ w Nysie

Przyszli kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie mieli możliwość wzięcia udziału w Internetowych Dniach Otwartych. W sposób zdalny, poprzez stronę internetową Uczelni www.pwsz.nysa.pl młodzież zadawała pytania nauczycielom akademickim wszystkich kierunków, ponadto pracownicy Działku Kształcenia odpowiadali na pytania dotyczące warunków rekrutacji, procedur, terminów przyjęć na studia, wymaganych dokumentów, stypendiów oraz zasad przyznawania pomocy socjalnej dla studentów. W czasie Internetowych Dni Otwartych od 20 do 22 maja br. na stronie pojawiały się aktywne linki do wideokonferencji. Nyska inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Można było zadawać pytania używając kamer i mikrofonu lub też czatować z wykładowcami.

Uczelnia w Nysie oferuje kandydatom do wyboru kierunki medyczne, techniczne, ekonomiczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne - 12 kierunków i ponad 20 specjalności. Wśród odpowiadających podczas Dni Otwartych online byli wykładowcy następujących kierunków studiów: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, finanse i rachunkowość, filologia angielska, filologia germańska, dietetyka, kosmetologia, psychofizyczne kształtowanie człowieka, jazz i muzyka estradowa.

To, co wyróżnia Nysę to m.in. praktyczny charakter kształcenia, nowoczesna infrastruktura oraz indywidualne podejście do studenta.

Kształcenie w Nysie prowadzi wybitna kadra naukowa z całej Polski, specjaliści i praktycy z różnych dziedzin. Zajęcia realizowane są w małych grupach, przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, co sprawia, że kompetencje studentów pozwalają na sprawne wykonywanie obowiązków zawodowych w warunkach rzeczywistych (firmach, instytucjach). Nyską PWSZ cechuje także indywidualne podejście do każdego studenta i rodzinna atmosfera.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukową, centrami symulacji dla kierunków nauk medycznych i technicznych. PWSZ w Nysie oferuje dostęp do najnowszych publikacji oraz oprogramowania. Nyska PWSZ przystosowana jest do prowadzenia zajęć, kursów i warsztatów w sposób zdalny z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

Wszelkie informacje o ofercie PWSZ w Nysie można znaleźć na nowej stronie rekrutacyjnej: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik