Nowi inżynierowie Wydziału Nauk Technicznych, absolwenci kierunków informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji

W dniach od 15 do 19 czerwca 2020 przeprowadzono obrony prac inżynierskich na kierunku informatyka. Część odbyła się w trybie zdalnym, część na terenie Uczelni. Informatyka w PWSZ w Nysie to przede wszystkim praktyczne podejście do zawodu i takie muszą być również prace dyplomowe. Praca inżynierska na kierunku informatyka to zazwyczaj kompletna aplikacja lub rozwiązanie innego typu, oraz sama praca dokładnie ją opisująca. Aplikacje naszych absolwentów zawsze prezentują wysoki poziom techniczny. W bieżącym roku wśród prezentowanych przez studentów aplikacji znalazły się między innymi: aplikacja do wspomagania prowadzenia procesów rekrutacyjnych, organizowanie konferencji i sympozjów, wspomagania zarządzania gabinetem kosmetycznym, portal skupiający warsztaty naprawy samochodów i ich klientów oraz dedykowany system do zarządzania relacjami z klientem warsztatu samochodowego, czy chociażby aplikacja pozwalająca na przygotowywanie testów dla uczniów w formie gier zręcznościowych na platformy mobilne. Warto wspomnieć również o przykładzie nietypowego zastosowania platformy służącej do tworzenia gier jako narzędzia do wyjaśniania działania algorytmów grafowych. Były również rozwiązania bardzo specjalizowane jak np. aplikacja do ewidencjonowania urządzeń fiskalnych, czy też system kontroli jakości urządzeń elektrotechnicznych. Promotorami pracy byli: dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PWSZ w Nysie, dr hab. inż. Justyna Patalas- Maliszewska, dr inż. Adam Dudek, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. Damian Raczyński, dr inż. Adam Sudoł.

Również studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogli przystąpić do egzaminów kończących studia w formie bezpośredniej, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego lub w formie zdalnej.

Tegoroczne tematy prac dyplomowych dotyczyły przed wszystkim obszarów zarządzania produkcją, w tym również zastosowania w zarządzaniu nowoczesnych technik Lean Manufacturing, projektowania inżynierskiego z elementami automatyki i mechatroniki, rozwiązań w zakresie ekologii wykorzystując energię odnawialną oraz wykorzystania ciepła odpadowego w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz nowoczesnych technik wytwarzania. Promotorami prac dyplomowych byli wykładowcy: dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. Piotr Bernat, dr inż. Piotr Chwastyk, dr inż. Piotr Woźniak oraz dr inż. Tomasz Wanat.

Poziom przygotowania studentów był bardzo wysoki. Warto dodać, że grupa studentów przystępujących do tegorocznych egzaminów otrzymała bardzo dobre przygotowanie zawodowe uczestnicząc w trakcie studiów w licznych certyfikowanych kursach zawodowych i praktykach realizowanych przez PWSZ w Nysie w ramach projektów podnoszących kompetencje. Wszystkie obrony zakończyły się sukcesem, a przystępujący studenci uzyskali swój pierwszy ważny tytuł zawodowy inżyniera.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym, mając nadzieję, że wiedza i kompetencje, jakie uzyskali podczas studiów w PWSZ w Nysie będzie podstawą do dalszego rozwoju zawodowego.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik