Kontrast:

 Finanse i rachunkowość – atrakcyjne studia z zakresu ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie zaprasza kandydatów na studia dzienne i zaoczne licencjackie na kierunek finanse i rachunkowość. W trakcie studiów studenci mają do wyboru dwie specjalności: finanse przedsiębiorstw oraz rachunkowość i kontrola finansowa.

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w zawodach, w których specjaliści są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcenie i rozwijanie umiejętności, pozwalających zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpoczęcie po studiach pracy.

Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów.

Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierunków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finansowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biurach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z absolwentów kierunku kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w naszej Uczelni jest wysoko oceniane.

Celem kształcenia studentów kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w zawodzie asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego niższego stopnia, a także podjąć działalność na własny rachunek lub z powodzeniem podjąć dalszą naukę w Polsce albo za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne, a po okresie dokształcania na studiach II stopnia także głównego księgowego lub managera, szczególnie finansowego.

Audycja radiowa z udziałem wykładowców i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie:
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik