Kontrast:

Soli Deo Aleja Zadumy i Refleksji Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku

Studenci I roku WNT kierunku Architektura w ramach przedmiotu Semiotyka przestrzeni architektonicznej zaprojektowali Aleję Zadumy i Refleksji w Prudniku. Projekt alei poświęcony został ks. Kardynałowi Wyszyńskiemu, więzionemu w klasztorze franciszkanów w Prudniku od 6 października 1954 do 27 października 1955 roku. Założeniem projektu było opracowanie i wyznaczenie 14 stacji wzdłuż ścieżki spacerowej wokół Góry Klasztornej (Kozia Góra) w Prudniku. Zaprojektowane stacje stanowią miejsca refleksji nad myślami – cytatami ks. Kardynała.

Cytaty z jego duszpasterskiego, intelektualnego dorobku mają określać charakter wyznaczonych miejsc. Pod względem formalnym zaprojektowane elementy alei mają tworzyć przyjazny klimat dla refleksji i zadumy, a zastosowane w projektach rozwiązania formalne i użyte materiały -  powinny harmonizować z otaczającym krajobrazem.

Koordynatorem projektu był dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, a  studenci wykonali projekty pod nadzorem mgr. Andrzeja Jaworskiego i mgr. Ryszarda Szymończyka.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik