Dodatkowe darmowe lektoraty - Język angielski - Język niemiecki - Język hiszpański - Język czeski - Poziom A1/A2, B2 wszystkie języki, dodatkowo język angielski przygotowanie do FCE - Zapisy u koordynatorów programu POWER. Miła atmosfera, słownictwo specjalistyczne, konwersacje, wpis do suplementu. Serdecznie zapraszamy!

Przyszli nauczyciele na praktykach pedagogicznych w Wielkiej Brytanii

Studenci Filologii Angielskiej oraz Języka Biznesu pod opieką dr  Aliny Bryll zrealizowali dwutygodniowe praktyki nauczycielskie w Freematle CE Academy w Southampton.

Szkoła Freemantle oferuje  model edukacji opartej na  zasadach konstruktywizmu poznawczego oraz  łączenia nauki z zabawą, zapewniając swoim podopiecznym (w wieku od 4-11 lat) różnorodne formy aktywności w przyjaznym dzieciom otoczeniu.

Podczas pierwszego tygodnia praktyk studenci obserwowali zajęcia w poszczególnych oddziałach szkolnych według harmonogramu sporządzonego przez opiekuna praktyk ze strony szkoły – panią Ninę Myszkowski. Studenci zwracali szczególną uwagę m.in. na wykorzystywane w szkole metody i techniki kształcenia, interakcje  pomiędzy nauczycielami i uczniami, formy pracy czy też techniki motywowania uczniów.

Drugi tydzień praktyk okazał się nieco trudniejszy, ponieważ  wymagał konkretnych działań podejmowanych przez praktykantów. Nyscy studenci, wykazując się ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem, stanęli na wysokości zadania przygotowując szereg aktywności dla zarówno młodszych jak i starszych uczniów. Studenci zorganizowali m.in.  prezentację o Polsce i Nysie, quiz o Polsce a także szereg gier i zabaw interaktywnych dla dzieci. Szczególnym powodzeniem cieszyły się lekcje poloneza oraz inscenizacja legendy o Warsie i Sawie. Trzeba przyznać, że zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentów lekcji czy zabawy interaktywnej jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że szkoła Freemantle pracuje z dziećmi na zasadach bardzo różniących się od tych, które znamy z naszej polskiej rzeczywistości.

Z pewnością realizacja praktyk w tak inspirującej placówce oświatowej jest bogatym doświadczeniem dydaktycznym dla przyszłych nauczycieli, a wartością dodaną jest  rozwinięcie kompetencji językowych i społecznych.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z praktyk!

Praktyki nauczycielskie studentów PWSZ w Nysie (slideshow)
  The legend of Wars & Sawa
The legend of Wars & Sawa- making of 1
The legend of Wars & Sawa- making of 2
The legend of Wars & Sawa- making of 3
The legend of Wars & Sawa- making of 4
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik