Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie zaprasza na studia licencjackie lub magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem.

SPECJALNOŚCI

studia licencjackie (I stopnia)

  • penitencjarystyka i readaptacja społeczna
  • kryminologia i kryminalistyka
  • bezpieczeństwo ekonomiczne
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa 

studia magisterskie (II stopnia)

  • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
  • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Rekrutacja online prowadzona jest na stronie internetowej: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl Dokumenty rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Rekrutacji PWSZ w Nysie, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210. Sekretariat Rekrutacji czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00.

Współczesny świat, staje się coraz bardziej burzliwy, zmienny i nieprzewidywalny, a tym samym coraz bardziej niebezpieczny. Sytuacja ta, wymusza na wszystkich działających w naszym państwie organizacjach, w tym szczególnie organach administracji rządowej i samorządowej, Policji, służbach, strażach i inspekcjach dokonywanie głębokich zmian organizacyjnych oraz podjęcie trudu wykształcenia swoich obecnych i przyszłych pracowników w zakresie umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, w tym szczególnie - reagowania w sytuacjach kryzysowych. PWSZ w Nysie, jako pierwsza uczelnia na Opolszczyźnie, podjęła się tego trudnego zadania i już od roku akademickiego 2010/2011 przygotowuje profesjonalną kadrę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Misją Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie jest wykształcenie nowoczesnych pracowników administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych (Policja, Straż Pożarna, itp.).

Więcej na temat studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można znaleźć na:

http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl/kierunki_bezp_wew.php

Film studentów kierunku do obejrzenia na kanale YouTube:

Audycja radiowa: „Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia i absolwenci kierunku”
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik