Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studia na Filologii Angielskiej w PWSZ w Nysie, oferującej dwie specjalizacje w zawodach nauczyciel języka angielskiego oraz tłumacz w zakresie języka biznesu, są wyjątkowo praktyczne i interdyscyplinarne. 

O przedstawienie perspektyw zawodowych absolwentów anglistyki kończących PWSZ w Nysie poprosiliśmy wykładowcę Wydziału Neofilologii dr Alinę Bryll, tłumacza przysięgłego i naukowo-technicznego języka angielskiego. 


Dr Alina Bryll z zespołem Bambino Jazzu podczas ubiegłorocznego festiwalu studenckich kół naukowych PWSZ w Nysie

 

Dlaczego zawód tłumacza nieprzerwanie gwarantuje atrakcyjne zatrudnienie?
A.B: Rynek usług językowych rozwija się dynamicznie i odnotowuje stały wzrost pomimo kryzysów w gospodarce. Europa jest drugim co do wielkości rynkiem tłumaczeniowym na świecie, a zapotrzebowanie na tłumaczenia stale rośnie. Największe zapotrzebowanie dotyczy tłumaczeń biznesowych i specjalistycznych, zwłaszcza w sektorze finansowym, budowlanym czy medycznym, a także na rynku oprogramowania i sprzętu komputerowego. Aczkolwiek biegła znajomość fachowej terminologii z dziedziny biznesu czy prawa predysponuje naszych absolwentów nie tylko do wykonywania zwodu tłumacza lecz także do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach czy instytucjach państwowych bądź prywatnych współpracujących z zagranicą. 

Co zmieniło się w zawodzie tłumacza w ostatnich latach?
A.B: Według raportu Common Sense Advisory, niezależnej firmy amerykańskiej prowadzącej badania marketingowe dla wielu branż, wartość globalnego rynku tłumaczeń w 2018 roku wynosiła 40 mld $ i wzrośnie do 56,18 mld USD do 2021 roku. W naszym kraju, wartość rynku tłumaczeniowego wynosi obecnie ok. 1 mld PLN i wartość ta stale rośnie o ok. 7% rocznie a największe biura tłumaczeń generują kilkanaście milionów złotych przychodu. Można więc śmiało powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat zawód tłumacza stał się dość dochodowym zajęciem. Do wzrostu zapotrzebowania na tłumaczenia przyczynia się globalizacja i internacjonalizacja a także promowanie wielojęzyczności i nauki języków obcych w Unii Europejskiej.  Niewątpliwie duży wpływ na rozwój zawodu tłumacza mają również nowe technologie informacyjne. Obecnie większość tłumaczy inwestuje w nowoczesne technologie, automatyzację procesu tłumaczeniowego z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji.  Myślę, że właśnie zwrot ku nowoczesnym technologiom, zwłaszcza wśród młodszych adeptów sztuki tłumaczenia, jest najbardziej widoczną zmianą , którą zaobserwowałam w mojej szesnastoletniej praktyce tłumacza przysięgłego.

W jaki sposób nyska filologia angielska umożliwia studentom nie tylko biegłe opanowanie języka, ale również przygotowanie do uzyskania zawodu tłumacza?
A.B: Naszych studentów na Filologii Angielskiej kształcimy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych wspomagających proces nauczania. Uczymy korzystając z najnowszych technologii multimedialnych, w świetnie wyposażonych laboratoriach językowych (fonetyczno-tłumaczeniowych) oraz salach wykładowych i seminaryjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny. Warto wspomnieć, że Wydział Neofilologii dołączył do elitarnego programu akademickiego firmy Kilgray – producenta memoQ – czołowego oprogramowania wspomagającego tłumaczenie. Dodatkowo każdy nasz student trzeciego roku otrzymuje roczną bezpłatną licencję studencką na to oprogramowanie, które może zainstalować na swoim własnym komputerze.
Wykładowcy Filologii Angielskiej zawsze starają się wypracować indywidualne podejście do każdego studenta, co sprzyja świetnej atmosferze współpracy i życzliwości. Kadra Filologii Angielskiej to doskonali i utytułowani naukowcy, autorzy wielu książek i publikacji naukowych a także praktykujący tłumacze przysięgli. Szczycimy się tym, że nasi wykładowcy są przyjaźni, otwarci i zarażają swoją pasją do języka angielskiego naszych studentów i to nie tylko podczas zajęć, ale również w ramach dwóch studenckich kół naukowych działających na naszym wydziale - Lingua Oeconomica i Active Minds. Możemy też pochwalić się  prężnie rozwijającym się zespołem muzycznym Bambino Jazzu, z którym wykonuję na scenie własne aranżacje angielskich przebojów i podejmuję próby tłumaczeń melicznych wybranych piosenek. Wyjaśnię krótko, że chodzi o przetłumaczenie tekstu, np. z języka polskiego na angielski,  w taki sposób, aby dopasować go do linii melodycznej utworu i polską piosenkę można było zaśpiewać w języku angielskim.

Na czym polega praktyczny profil studiów anglistyki w PWSZ w Nysie?
A.B: Kładziemy nacisk na kształcenie praktyczne, ograniczając teorię do niezbędnego minimum, ponieważ naszym głównym celem jest przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej. Dlatego w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych dbamy o praktyczne przygotowanie Studentów do ich przyszłej kariery zawodowej. Sprzyja temu również organizowanie wyjazdów studyjnych do przedsiębiorstw, w których absolwenci mogą podjąć pracę, czy międzynarodowych warsztatów w uczelniach partnerskich z całego świata.

Dzięki programowi Erasmus+ nie tylko Europa jest otwarta dla naszych studentów. Filologia Angielska  wciąż rozwija listę międzynarodowych uczelni partnerskich, czego dowodem są umowy pozwalające naszym studentom i wykładowcom na zrealizowanie części studiów i badań naukowych m. in.  w Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym w Bakersfield czy uniwersytecie CETYS w Meksyku.

Jak zachęciłaby Pani kandydatów jeszcze nie do końca zdecydowanych, jakie studia wybrać, do studiowania anglistyki w PWSZ w Nysie?
A.B: Mam nadzieję, że o tym, że warto studiować filologię angielską w PWSZ w Nysie przekonają Państwa historie absolwentów tego kierunku, którzy po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej znaleźli zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesionym ze studiów w PWSZ w Nysie. Większość z nich kontynuuje studia na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Podejmują oni także zatrudnienie jako nauczyciele, tłumacze pisemni i ustni, rzecznicy prasowi, kierownicy sekretariatów międzynarodowych czy menedżerowie w dużych przedsiębiorstwach i koncernach. Dlatego gorąco zachęcam i zapraszam do studiowania anglistyki w nyskiej uczelni.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK