Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Szybko minęły te trzy lata!

We wtorek 30 czerwca odbyła się obrona prac dyplomowych na specjalności filologia germańska. Przystąpiło do niej siedmioro studentów specjalizacji nauczycielskiej. Prace poświęcone były nauczaniu języków obcych, łączył je wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym (może nie wszyscy wiedzą, że prace dyplomowe na filologii germańskiej pisane są w języku niemieckim), a także bardzo ścisłe powiązanie z praktyką nauczania. Każda z prac może służyć jako praktyczna pomoc dla nauczycieli języków obcych. Ich tematyka  sięgała od przypomnienia wciąż aktualnych idei reformatorskich Marii Montessori po najnowsze koncepcje takie jak Scaffolding, intrakomprehezja,  czy różnorodne koncepcje dygitalne w nauczaniu języków obcych. Dwie z dyplomantek zajęły się aspektami regionalnymi nauczania języka niemieckiego związanymi z bilingwalizmem i nauczaniem języka mniejszości. Wszystkie prace prezentują najnowszy stan badań w dziedzinie glottodydaktyki i mogą mieć bezpośrednie praktyczne zastosowanie w nauczaniu.

Mamy nadzieję, że nasze absolwentki i nasi absolwenci będą dobrze wspominać te trzy intensywne, ale chyba i ciekawe, lata spędzone… No tak, przecież nie tylko „w murach” Uczelni: ostatni semestr online przed monitorami, a wcześniejsze semestry również na praktykach czy stażach zagranicznych i podróżach studyjnych. Mamy nadzieję, że wszystkie te doświadczenia przydadzą się w życiu (nie tylko) zawodowym! Powodzenia!

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK